1
00:00:00,750 --> 00:00:03,257
<i>V minulém díle jste viděli...</i>

2
00:00:03,601 --> 00:00:06,022
Sestavím tým, aby našel
Fitze a Simmonsovou.

3
00:00:06,023 --> 00:00:09,374
To není nutné.
Máme jejich mozky.

4
00:00:09,500 --> 00:00:12,455
Podařilo se ti kontaktovat
ostatní antropology?

5
00:00:12,456 --> 00:00:13,513
Vyskytl se problém.

6
00:00:13,514 --> 00:00:17,914
Chronicomové na tvém seznamu
už nejsou antropologové.

7
00:00:18,734 --> 00:00:23,320
Až budou Di'Allas harmonicky rezonovat,
otevřou bránu do mého domova.

8
00:00:23,398 --> 00:00:27,110
Přijde má rodina
a ovládne hostitele Shriků.

9
00:00:28,675 --> 00:00:31,161
- Ústup!
- Jak se sem dostali?

10
00:00:33,145 --> 00:00:35,113
Jsem tady.
Co teď?

11
00:00:35,219 --> 00:00:38,500
- Teď počkáš.
- Vážně si myslíš, že je to Coulson?

12
00:00:38,515 --> 00:00:41,390
- Sarge si začal vzpomínat,
kdo opravdu je. - Nevíme, co je.

13
00:00:41,421 --> 00:00:44,218
Ta bolest, která je už
dlouho kudlou v mém srdci.

14
00:00:44,313 --> 00:00:47,022
- Je to láska.
Ta bolest je láska. - Ano.

15
00:00:47,062 --> 00:00:48,757
Teď vím, jak ji zastavit.

16
00:00:58,453 --> 00:00:59,812
<i>Je to láska.</i>

17
00:00:59,846 --> 00:01:01,737
<i>- Ta bolest je láska.
- Ano.</i>

18
00:01:01,855 --> 00:01:03,851
<i>Teď vím, jak ji zastavit.</i>

19
00:01:09,778 --> 00:01:10,921
May...

20
00:01:13,356 --> 00:01:16,093
Takhle ne. Ne jím.

21
00:01:24,039 --> 00:01:25,742
<i>Fitz-Simmonsová, jste tam?</i>

22
00:01:25,743 --> 00:01:28,031
<i>Jsme uvězněni.
........