1
00:00:50,100 --> 00:00:57,730
Z odpočutia preložila a prečasovala mish3lka.
Užite si to :)

2
00:01:03,100 --> 00:01:04,200
Thad.

3
00:01:04,230 --> 00:01:05,790
Povedal som ti, žiadne hračky v aute.

4
00:01:06,260 --> 00:01:08,330
Ale veď sú Vianoce.

5
00:01:10,100 --> 00:01:11,350
Prestaň!

6
00:01:11,400 --> 00:01:13,760
- Vráť mi to!
- Hej!

7
00:01:13,800 --> 00:01:17,160
Thad, nemôžeš večne
hádzať vinu na ostatných.

8
00:01:17,200 --> 00:01:21,700
Muž musí vedieť prijať zodpovednosť.

9
00:01:21,700 --> 00:01:24,130
Milá čarovná guľa!

10
00:01:24,160 --> 00:01:26,930
Bude z Thada vôbec niekedy muž?

11
00:01:31,330 --> 00:01:34,400
Vyhliadky sú dosť zlé.

12
00:01:45,550 --> 00:01:47,630
Pokazil si ju!

13
00:01:48,730 --> 00:01:50,000
Oco?

14
00:01:50,050 --> 00:01:51,160
Sid?

15
00:01:56,160 --> 00:01:57,660
Pomôžte mi niekto!

16
00:01:59,160 --> 00:02:00,300
Pomoc!

17
00:02:28,960 --> 00:02:30,110
Haló?

18
00:02:50,110 --> 00:02:51,360
Thaddeus!

19
00:03:22,830 --> 00:03:25,620
Thaddeus Sivana!

20
00:03:26,120 --> 00:03:27,120
Kto ste?

21
00:03:28,460 --> 00:03:29,870
Odkiaľ viete moje meno?

22
00:03:29,900 --> 00:03:33,700
Som posledný z Rady čarodejníkov.

23
00:03:34,166 --> 00:03:39,330
Prisahali sme, že budeme ochraňovať
svet pred siedmymi smrteľnými hriechmi.

24
00:03:42,000 --> 00:03:47,030
Ale rokmi slabnem.

........