1
00:00:00,239 --> 00:00:02,632
<i>Dříve v „InBetween“...</i>

2
00:00:02,667 --> 00:00:04,634
<i>Vidím duchy.</i>

3
00:00:04,669 --> 00:00:06,317
<i>- Slyším je.
- Cassie!</i>

4
00:00:06,352 --> 00:00:08,191
<i>A někdy se prostě objeví.</i>

5
00:00:09,066 --> 00:00:11,052
Poslední dobou zapomínáš věci

6
00:00:11,087 --> 00:00:12,963
a potřebuju, abys šel na vyšetření.

7
00:00:12,998 --> 00:00:14,294
Dobře.

8
00:00:15,020 --> 00:00:16,441
Ona odešla.

9
00:00:16,476 --> 00:00:17,936
<i>Viděla jsem nějaké divné věci</i>

10
00:00:17,971 --> 00:00:19,882
<i>a myslím, že to může
souviset s vaším případem.</i>

11
00:00:19,917 --> 00:00:22,434
<i>Cassie má jisté schopnosti,
které mohou být velmi užitečné.</i>

12
00:00:22,469 --> 00:00:24,664
<i>Co vidí...</i>

13
00:00:25,063 --> 00:00:27,248
<i>je pro ni pořádný šok.</i>

14
00:01:32,529 --> 00:01:35,730
Zatím máme jen tohle? Ruku?

15
00:01:35,765 --> 00:01:37,963
Zdá se, že ji to vyplavilo
někdy brzy ráno.

16
00:01:37,998 --> 00:01:41,167
Jaké jsou šance,
že její majitel ještě někde žije?

17
00:01:41,202 --> 00:01:43,390
Žádné. Tahle tkáň
už byla nekrotická,

18
00:01:43,425 --> 00:01:45,263
když byla paže oddělena.

19
00:01:45,298 --> 00:01:47,085
Dá se nějak poznat,
jak se to stalo?

20
00:01:47,120 --> 00:01:50,030
- Ne jednoznačně.
- Mohlo to být provedeno mečem?

21
00:01:50,065 --> 00:01:53,258
Použiji Occamovu břitvu
a navrhnu lodní vrtuli.

22
00:01:53,293 --> 00:01:55,372
Zbytek je nejspíš
pořád někde tam.

23
00:01:55,407 --> 00:01:57,023
........