1
00:00:17,972 --> 00:00:20,026
Promiňte.

2
00:00:25,281 --> 00:00:26,408
Kde jsme skončili?

3
00:00:27,210 --> 00:00:29,484
Asi jste se chtěl omluvit,
že jste mě zdrogovali,

4
00:00:29,504 --> 00:00:33,581
svázali a odvlekli, nevím kam,
a nabídli mi odvoz domů.

5
00:00:34,572 --> 00:00:37,857
Smysl pro humor vám zůstal.
Budete ho potřebovat.

6
00:00:40,766 --> 00:00:43,060
Vstup do Ruska
bez našeho souhlasu,

7
00:00:44,113 --> 00:00:48,294
přechod do Indonésie,
znovu bez našeho souhlasu.

8
00:00:49,358 --> 00:00:53,508
S týmem jste jednal svévolně,
a ani jste jim to neřekl.

9
00:00:54,415 --> 00:00:57,522
Ohrozil jste jejich kariéru.

10
00:01:00,619 --> 00:01:03,799
-Za svými rozhodnutími si stojím.
-Opravdu?

11
00:01:04,320 --> 00:01:08,283
Po všem, co se stalo? Pavel...

12
00:01:09,409 --> 00:01:12,422
Katrina, Hasan...

13
00:01:12,443 --> 00:01:16,593
Obchodní dům, bomba, smrt, puč...

14
00:01:18,804 --> 00:01:20,837
Za tím stojíte?

15
00:01:21,911 --> 00:01:25,008
Seržanta Wyatta
a desátníka Novinovou

16
00:01:25,029 --> 00:01:27,093
jste poslal za Hasanem,

17
00:01:27,114 --> 00:01:29,106
teroristou, který podle vás

18
00:01:29,127 --> 00:01:31,243
spolupracoval
s Pavlem Kuraginem?

19
00:01:31,264 --> 00:01:34,455
O 48 HODIN DŘÍVE

20
00:01:34,496 --> 00:01:37,499
Zero. Ohlaste se, Zero.

21
00:01:38,584 --> 00:01:40,701
Volám. Asi ruší signál.

22
00:01:42,723 --> 00:01:44,976
Poslední kontakt s Četriovou
před půlhodinou.

23
00:01:44,997 --> 00:01:48,062
........