1
00:00:00,711 --> 00:00:06,583
Preacher S04E01 Masada

2
00:00:25,267 --> 00:00:27,204
Její člověk nás tam může dostat?

3
00:00:27,204 --> 00:00:32,481
- Hm.
- Dobře.

4
00:00:45,907 --> 00:00:48,968
Vypadá to jako by byl konec světa.

5
00:00:48,972 --> 00:00:51,276
Myslím, že všichni musíme někdy zemřít.

6
00:00:51,278 --> 00:00:55,245
To jo.

7
00:01:03,126 --> 00:01:05,538
To je hodně piv.

8
00:01:05,542 --> 00:01:09,734
Mám ráda pivo, Cassi.

9
00:01:14,056 --> 00:01:19,315
Patrick a Murphy...
loví na moři,

10
00:01:19,319 --> 00:01:21,833
a motor lodi přestane fungovat

11
00:01:21,834 --> 00:01:24,124
Takže Murphy říká: No,
budeme prostě muset

12
00:01:24,129 --> 00:01:25,844
sedět a čekat na pomoc.

13
00:01:25,845 --> 00:01:30,132
Takže jsou celé dva dny,
ztraceni na moři.

14
00:01:30,133 --> 00:01:32,814
A uvidí malou lahev,

15
00:01:32,818 --> 00:01:35,164
která ve vlnách vypadá
jen jako odpadky.

16
00:01:35,168 --> 00:01:37,927
Patrick ji sebere
a otevře ji.

17
00:01:37,928 --> 00:01:40,275
A objeví se džin.

18
00:01:42,216 --> 00:01:44,513
A dá jim jedno přání.

19
00:01:44,513 --> 00:01:47,185
Patrick říká: Dobře.

20
00:01:47,185 --> 00:01:49,162
Proměň celé moře na Guinness.

21
00:01:49,164 --> 00:01:50,848
A najednou,

22
00:01:50,850 --> 00:01:53,487
celé moře se přeměnilo na černý Guinness.

23
00:01:53,489 --> 00:01:55,454
A Murphy říká Patrickovi,

24
00:01:55,455 --> 00:01:57,664
........