1
00:00:52,673 --> 00:00:57,673
Překlad: domass77
www.Titulky.com

2
00:01:39,940 --> 00:01:41,809
Doufám, že je to důležité.

3
00:01:46,112 --> 00:01:48,081
Samozřejmě, že přijdu.

4
00:01:50,883 --> 00:01:53,985
Jsem ještě očividně ve skupině.

5
00:01:53,987 --> 00:01:57,491
A proto s tebou mluvím přes telefon.

6
00:01:58,458 --> 00:01:59,493
Ve skupině.

7
00:02:01,562 --> 00:02:02,797
Zavěšuju.

8
00:02:08,168 --> 00:02:10,835
Dobře. Pro dnešek to stačilo, týme.

9
00:02:10,837 --> 00:02:13,905
Opravdu skvělá práce všichni.
Opravdu úžasná.

10
00:02:13,907 --> 00:02:17,775
A Lucy, pamatuj si,
co jsme řekli o stalkingu, jo?

11
00:02:17,777 --> 00:02:21,812
Na pár dní jedu do Londýna,

12
00:02:21,814 --> 00:02:25,684
ale pamatujte, příští týden
je moje závěrečná schůze,

13
00:02:25,686 --> 00:02:27,918
takže se ujistěte,
že se sem dostanete,

14
00:02:27,920 --> 00:02:30,688
protože možná dokonce
přinesu dortík, jo?

15
00:02:30,690 --> 00:02:32,193
Skvěle. Skvělá práce.

16
00:02:37,029 --> 00:02:39,597
<i>Davy se dnes
shromáždily v centru Londýna,</i>

17
00:02:39,599 --> 00:02:42,601
<i>aby se podívaly na populárního
amerického senátora Johna Kyle,</i>

18
00:02:42,603 --> 00:02:46,738
<i>u kterého se tipuje, že se stane
příštím prezidentem Spojených států amerických.</i>

19
00:02:46,740 --> 00:02:47,805
<i>V prohlášení vydaném...</i>

20
00:02:54,914 --> 00:02:55,916
Ježíši.

21
00:02:56,617 --> 00:02:57,948
Co se stalo?

22
00:02:57,950 --> 00:02:58,784
Vyděsils mě.

23
00:03:00,254 --> 00:03:02,156
- Nebyla to má chyba.
........