1
00:00:04,281 --> 00:00:06,932
<i>Dříve v „InBetween“...</i>

2
00:00:06,967 --> 00:00:08,444
<i>Vidím duchy.</i>

3
00:00:08,469 --> 00:00:10,117
<i>- Slyším je.
- Cassie!</i>

4
00:00:10,152 --> 00:00:11,991
<i>A někdy se prostě objeví.</i>

5
00:00:12,921 --> 00:00:14,852
Poslední dobou zapomínáš věci

6
00:00:14,887 --> 00:00:16,867
a potřebuju, abys šel na vyšetření.

7
00:00:16,921 --> 00:00:18,094
Dobře.

8
00:00:19,273 --> 00:00:20,451
Ona odešla.

9
00:00:20,476 --> 00:00:21,936
<i>Viděla jsem nějaké divné věci</i>

10
00:00:21,971 --> 00:00:23,882
<i>a myslím, že to může
souviset s vaším případem.</i>

11
00:00:23,917 --> 00:00:26,434
<i>Cassie má jisté schopnosti,
které mohou být velmi užitečné.</i>

12
00:00:26,469 --> 00:00:28,664
<i>Co vidí...</i>

13
00:00:29,063 --> 00:00:31,248
<i>je pro ni pořádný šok.</i>

14
00:01:36,729 --> 00:01:39,414
Zatím máme jen tohle? Ruku?

15
00:01:39,465 --> 00:01:41,992
Zdá se, že ji to vyplavilo
někdy brzy ráno.

16
00:01:42,554 --> 00:01:44,992
Jaké jsou šance,
že její majitel ještě někde žije?

17
00:01:45,102 --> 00:01:47,490
Žádné. Tahle tkáň
už byla nekrotická,

18
00:01:47,515 --> 00:01:49,163
když byla paže oddělena.

19
00:01:49,198 --> 00:01:50,851
Dá se nějak poznat,
jak se to stalo?

20
00:01:50,876 --> 00:01:53,930
- Ne jednoznačně.
- Mohlo to být provedeno mečem?

21
00:01:53,965 --> 00:01:57,158
Použiji Occamovu břitvu
a navrhnu lodní vrtuli.

22
00:01:57,193 --> 00:01:59,195
Zbytek je nejspíš
pořád někde tam.

23
00:01:59,226 --> 00:02:00,923
........