1
00:00:02,381 --> 00:00:05,032
<i>Dříve v „InBetween“...</i>

2
00:00:05,067 --> 00:00:06,544
<i>Vidím duchy.</i>

3
00:00:06,569 --> 00:00:08,217
<i>- Slyším je.
- Cassie!</i>

4
00:00:08,252 --> 00:00:10,091
<i>A někdy se prostě objeví.</i>

5
00:00:11,021 --> 00:00:12,952
Poslední dobou zapomínáš věci

6
00:00:12,987 --> 00:00:14,967
a potřebuju, abys šel na vyšetření.

7
00:00:15,021 --> 00:00:16,194
Dobře.

8
00:00:17,373 --> 00:00:18,551
Ona odešla.

9
00:00:18,576 --> 00:00:20,036
<i>Viděla jsem nějaké divné věci</i>

10
00:00:20,071 --> 00:00:21,982
<i>a myslím, že to může
souviset s vaším případem.</i>

11
00:00:22,017 --> 00:00:24,534
<i>Cassie má jisté schopnosti,
které mohou být velmi užitečné.</i>

12
00:00:24,569 --> 00:00:26,764
<i>Co vidí...</i>

13
00:00:27,163 --> 00:00:29,348
<i>je pro ni pořádný šok.</i>

14
00:01:34,829 --> 00:01:37,514
Zatím máme jen tohle? Ruku?

15
00:01:37,565 --> 00:01:40,092
Zdá se, že ji to vyplavilo
někdy brzy ráno.

16
00:01:40,654 --> 00:01:43,092
Jaké jsou šance,
že její majitel ještě někde žije?

17
00:01:43,202 --> 00:01:45,590
Žádné. Tahle tkáň
už byla nekrotická,

18
00:01:45,615 --> 00:01:47,263
když byla paže oddělena.

19
00:01:47,298 --> 00:01:48,951
Dá se nějak poznat,
jak se to stalo?

20
00:01:48,976 --> 00:01:52,030
- Ne jednoznačně.
- Mohlo to být provedeno mečem?

21
00:01:52,065 --> 00:01:55,258
Použiji Occamovu břitvu
a navrhnu lodní vrtuli.

22
00:01:55,293 --> 00:01:57,295
Zbytek je nejspíš
pořád někde tam.

23
00:01:57,326 --> 00:01:59,023
........