1
00:00:06,006 --> 00:00:07,966
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,387 --> 00:00:14,139
Jak ti je, Jeremy?

3
00:00:15,098 --> 00:00:17,434
Můj život je kompletně zničený, takže...

4
00:00:17,518 --> 00:00:18,435
skvěle.

5
00:00:19,436 --> 00:00:21,271
Zlato, víme, žes to neudělal.

6
00:00:21,355 --> 00:00:24,900
Napsala jsem ředitelce
a odvolala se proti vyloučení.

7
00:00:24,983 --> 00:00:27,486
Bude-li třeba,
poženeme to na ministerstvo.

8
00:00:27,569 --> 00:00:29,571
- Díky.
- Kde je Nick?

9
00:00:30,364 --> 00:00:31,949
Říkala, že jí není dobře.

10
00:00:32,032 --> 00:00:32,866
Vážně?

11
00:00:33,575 --> 00:00:34,535
To není dobré.

12
00:00:36,036 --> 00:00:38,121
To mi připomíná
jednu z tvých kytek.

13
00:00:38,205 --> 00:00:39,957
Taky vypadá,
že jí není dobře.

14
00:00:40,040 --> 00:00:41,124
Půjdeme
se mrknout?

15
00:00:42,000 --> 00:00:42,834
Jasně.

16
00:00:47,381 --> 00:00:48,215
Dobře...

17
00:00:49,216 --> 00:00:50,300
chci ti něco říct.

18
00:00:50,384 --> 00:00:52,511
Asi budeš jediná, kdo mi uvěří.

19
00:00:54,179 --> 00:00:57,558
Ze školy mě vyhodili,
protože to Nick narafičila.

20
00:00:57,641 --> 00:00:58,600
Cože?

21
00:00:59,184 --> 00:01:02,020
Pamatuješ, jak jsem za tebou
po volbách přišel

22
00:01:02,104 --> 00:01:03,522
a řekl,
že tu něco smrdí?

23
00:01:03,605 --> 00:01:06,817
Před vyhlášením věděla Nick přesný
........