1
00:00:06,256 --> 00:00:08,675
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,936 --> 00:00:22,939
CHORVATSKO
3:13 RÁNO

3
00:01:08,068 --> 00:01:09,194
Něco zajímavého?

4
00:01:10,028 --> 00:01:13,198
Zaplatil jsem za něj v aukci
jeden a půl milionu.

5
00:01:16,493 --> 00:01:18,203
Ukazatel do posmrtného života.

6
00:01:19,079 --> 00:01:20,371
Tři tisíce let starý.

7
00:01:20,747 --> 00:01:21,664
Alespoň to říkají.

8
00:01:22,874 --> 00:01:24,375
Jeden a půl milionu.

9
00:01:25,293 --> 00:01:26,252
Byl podhodnocený.

10
00:01:27,879 --> 00:01:28,797
Na tom nesejde.

11
00:01:35,178 --> 00:01:36,054
Ukažte.

12
00:02:03,039 --> 00:02:04,124
Na vítěze.

13
00:02:15,552 --> 00:02:17,387
Dokonalý způsob, jak strávit...

14
00:02:18,388 --> 00:02:19,722
třináct hodin.

15
00:02:21,683 --> 00:02:22,934
No, je to součást setu.

16
00:02:23,560 --> 00:02:26,271
- Co?
- Váš ukazatel. Ta relikvie.

17
00:02:27,397 --> 00:02:31,151
No, předpokládám, že cesta
do posmrtného života nebude přímá.

18
00:02:34,821 --> 00:02:36,531
To mi budete muset říct vy.

19
00:02:41,161 --> 00:02:42,954
Sbohem, slečno Jonesová.

20
00:02:55,633 --> 00:02:58,803
Po mně potopa.

21
00:05:07,765 --> 00:05:08,641
Jdeš pozdě.

22
00:05:09,892 --> 00:05:10,977
Pořád čekáte.

23
00:05:12,812 --> 00:05:16,190
Užij si tuhle výsadu, dokud můžeš.
Nebudeš ji mít dlouho.

24
00:05:17,066 --> 00:05:18,359
Triáda mě teď následuje.
........