1
00:00:06,256 --> 00:00:08,633
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:52,218 --> 00:00:53,970
Já ji, kurva, zabiju.

3
00:00:54,262 --> 00:00:56,097
A já ti, kurva, pomůžu.

4
00:00:57,640 --> 00:00:59,809
Hned jak dokončíme tohle.

5
00:01:03,646 --> 00:01:04,522
Bratře...

6
00:01:04,981 --> 00:01:06,274
Vím, jak se cítíš.

7
00:01:08,735 --> 00:01:11,821
Neztrať sebekontrolu jako já.
V sázce je toho až příliš.

8
00:01:13,073 --> 00:01:14,407
Sejdeme se dole.

9
00:01:52,612 --> 00:01:53,822
<i>Tohle je pro tebe.</i>

10
00:01:54,864 --> 00:01:57,200
<i>- Kdyby se mi něco stalo...</i>
<i>- Nech si to.</i>

11
00:03:23,494 --> 00:03:24,996
<i>Hezký den, pane Jine.</i>

12
00:03:28,499 --> 00:03:29,751
Rád vás poznávám.

13
00:03:31,127 --> 00:03:32,337
<i>Dohodu znáte.</i>

14
00:03:33,338 --> 00:03:38,301
<i>Dáte mi zemní Wu Xing</i>
<i>a já vám dám malého Tommyho.</i>

15
00:04:00,323 --> 00:04:01,574
<i>Odhoďte zbraně...</i>

16
00:04:01,866 --> 00:04:03,660
nebo ten další výstřel nemine.

17
00:04:08,456 --> 00:04:09,332
Věř mi.

18
00:04:10,166 --> 00:04:11,125
Věř tomu plánu.

19
00:04:19,050 --> 00:04:21,719
<i>Teď mi ukažte Wu Xing.</i>

20
00:04:31,604 --> 00:04:32,438
Co?

21
00:04:34,315 --> 00:04:36,693
Jen jsem si vzpomněl na to,
jak se ti v čínské škole

22
00:04:36,776 --> 00:04:39,487
všechny děti posmívaly a říkaly ti,
že jsi drban.

23
00:04:40,863 --> 00:04:41,906
Navedls je.

24
00:04:43,074 --> 00:04:43,908
Jo.
........