1
00:00:04,365 --> 00:00:07,235
Je to ten transparent,
kterým vítala máma můj příjezd?

2
00:00:07,253 --> 00:00:08,536
Ano, je.

3
00:00:08,571 --> 00:00:10,004
Poznáš, co jsme změnili?

4
00:00:10,039 --> 00:00:12,507
Ne.

5
00:00:12,542 --> 00:00:14,542
Je to záhada.

6
00:00:14,577 --> 00:00:16,627
Bůh žehnej Americe.

7
00:00:16,679 --> 00:00:20,214
Takže sis na Akademii vzala
pár dní volna?

8
00:00:20,249 --> 00:00:22,717
Ne. Řekla jsem,
že máma čeká další dítě,

9
00:00:22,752 --> 00:00:26,387
kdyby se někdo ptal,
Jen je dítě a táta Asiat.

10
00:00:27,607 --> 00:00:31,809
Nevěřím, že táta souhlasil
s pobytem té studentky tady.

11
00:00:31,861 --> 00:00:33,311
Nesnáší hosty.

12
00:00:33,363 --> 00:00:34,896
To ne, miluje je.

13
00:00:34,931 --> 00:00:37,097
Pokaždé, když mluvím o našem
odstěhování,

14
00:00:37,116 --> 00:00:40,818
říká, že "počítá dny."

15
00:00:40,870 --> 00:00:42,370
Fajn, jdeme na to.

16
00:00:42,405 --> 00:00:44,438
Psala vaše máma.
Je na cestě.

17
00:00:44,457 --> 00:00:46,874
Poslala divné smajlíky...
pokud tedy

18
00:00:46,910 --> 00:00:51,546
nepřinese jednorožce,
lilek a tři malá hovínka.

19
00:00:51,581 --> 00:00:54,165
Zvládneš šest měsíců

20
00:00:54,217 --> 00:00:55,833
s cizincem v domě?

21
00:00:55,885 --> 00:00:59,587
Bude to jako v hororu:
<i>Návštěva z ciziny.</i>

22
00:00:59,622 --> 00:01:01,055
Budu v pohodě.

23
00:01:01,090 --> 00:01:02,723
........