1
00:00:55,205 --> 00:01:01,336
OKUPOVANÉ ÚZEMÍ
NA VÝCHODĚ UKRAJINY.

2
00:01:06,216 --> 00:01:09,261
Proč se všichni tváříte tak kysele?

3
00:01:09,887 --> 00:01:13,891
Kdo se má pořád dívat
na ty vaše protáhlý ksichty?

4
00:01:15,225 --> 00:01:18,103
Namatlej mi to víc. Ve scénáři
je "tmavé kruhy pod očima".

5
00:01:18,437 --> 00:01:20,689
Co má bejt tohle? Monokl?

6
00:01:22,316 --> 00:01:25,110
Můžu ti udělat opravdickej.
Stačí říct.

7
00:01:25,486 --> 00:01:26,737
Cože?

8
00:01:27,321 --> 00:01:28,739
Jen se na něj podívej.

9
00:01:29,073 --> 00:01:32,326
Nevypadá jako domovník.
Otrapa všech otrapů.

10
00:01:32,659 --> 00:01:35,662
Kliď se odsud. Říkám ti, vypadni.

11
00:01:35,996 --> 00:01:37,581
Otrapo bezzubej.

12
00:01:40,959 --> 00:01:44,671
Neber si to osobně.
Jen se sžívám s rolí.

13
00:01:45,214 --> 00:01:48,217
Víc líčidla. Děláš to poprvé, co?

14
00:01:48,592 --> 00:01:50,302
Koukám, že berou i učně.

15
00:01:50,636 --> 00:01:52,346
Tak končíme. Vstávejte.

16
00:01:52,888 --> 00:01:56,934
Poberte rekvizity. Už se nevracíme.
Základna se likviduje.

17
00:01:57,267 --> 00:01:58,727
Co je to? Jasný.

18
00:01:59,228 --> 00:02:00,562
- Lopata.
- Tu tady nech.

19
00:02:00,646 --> 00:02:02,898
- My jsme připraveni. Pojďte.
- Jdeme na plac.

20
00:02:03,357 --> 00:02:04,858
Rychle, hněte sebou.

21
00:02:05,192 --> 00:02:06,568
Tak sláva.

22
00:02:07,194 --> 00:02:08,487
Jdeme.

23
00:02:09,071 --> 00:02:10,948
Co tady sedíte? Jdeme.
........