1
00:00:01,084 --> 00:00:03,045
<i>V minulých dílech Eureky...</i>

2
00:00:03,045 --> 00:00:04,713
Náš vztah byl označen.

3
00:00:04,755 --> 00:00:07,633
Ministerstvo vyslalo auditora
vztahů, aby nás přezkoumal.

4
00:00:07,716 --> 00:00:12,346
Vaše osobní city se vám pletou
do cesty. Váš vztah nebyl schválen.

5
00:00:12,429 --> 00:00:15,891
Naše pudy zasahují do našich
profesionálních ambicí.

6
00:00:15,974 --> 00:00:18,602
- Měli bychom se spolu vyspat.
- Napřed tě chci poznat.

7
00:00:18,685 --> 00:00:21,063
Senátorka Wenová mi navrhuje
úplnou amnestii.

8
00:00:21,146 --> 00:00:23,273
Takže budu způsobilý
pro Astraeua.

9
00:00:25,108 --> 00:00:27,027
<i>Žádné nové zprávy.</i>

10
00:00:28,445 --> 00:00:30,989
- Tohle nesnáším.
- Já taky.

11
00:00:31,073 --> 00:00:33,116
- Jako by se nám vysmívali.
- Jo.

12
00:00:33,200 --> 00:00:35,619
- Mládeži, ještě vinspresso?
- Určitě!

13
00:00:35,702 --> 00:00:37,454
Když o tom tak přemýšlím,
už žádné nebude.

14
00:00:37,538 --> 00:00:40,707
Proč nám nemůžou poslední pohovory
jednotlivě naplánovat?

15
00:00:40,791 --> 00:00:42,835
Protože je senátorka Wenová
sadistka.

16
00:00:42,835 --> 00:00:45,045
Ani nevíme, jak dlouho
ty pohovory budou trvat.

17
00:00:45,128 --> 00:00:46,463
Nebo na jaké otázky
se budou ptát.

18
00:00:46,505 --> 00:00:49,424
Já v místnosti a mluvit.
To nemůže dopadnout dobře.

19
00:00:49,508 --> 00:00:53,512
- Moc se svěřovat neumím.
- To bych neřekl...

20
00:00:53,595 --> 00:00:56,682
Prošli jsme stresovým testem
a prohlídkami.

21
00:00:56,723 --> 00:00:59,643
Dokázali jsme jim, že misi
........