1
00:00:06,006 --> 00:00:09,586
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,676 --> 00:00:10,926
<i>Můj Pane a můj Bože,</i>

3
00:00:11,762 --> 00:00:14,312
<i>měj slitování nad mou ubohou duší, Ježíši.</i>

4
00:00:14,389 --> 00:00:16,889
Nedopusť, ať se mi stane něco zlého, Otče.

5
00:00:17,392 --> 00:00:19,902
Jménem tvého milovaného syna, Ježíše.

6
00:00:19,978 --> 00:00:20,848
Amen.

7
00:00:27,945 --> 00:00:28,855
<i>Ahoj, lásko!</i>

8
00:00:29,071 --> 00:00:30,911
<i>Hádej, kdo s tebou chce mluvit?</i>

9
00:00:31,406 --> 00:00:32,366
<i>Tati...</i>

10
00:00:32,908 --> 00:00:34,028
<i>Ahoj, tati.</i>

11
00:00:35,285 --> 00:00:36,785
<i>Tati?</i>

12
00:00:36,870 --> 00:00:38,580
To je krásné, holčičko.

13
00:00:39,665 --> 00:00:40,745
Táta tě miluje.

14
00:00:44,878 --> 00:00:46,338
<i>Nando, zdržíš se dlouho?</i>

15
00:00:46,672 --> 00:00:48,092
<i>Tvá dcera potřebuje plenky.</i>

16
00:00:50,509 --> 00:00:52,759
<i>Nando? Zlato, jsi tam?</i>

17
00:00:53,595 --> 00:00:54,755
<i>Nando, slyšíš mě?</i>

18
00:00:55,138 --> 00:00:56,138
Postarám se o to.

19
00:00:57,516 --> 00:00:58,556
Obě vás miluju.

20
00:00:59,059 --> 00:01:01,349
<i>My tě také milujeme. Nezdrž se dlouho.</i>

21
00:01:24,918 --> 00:01:25,748
<i>Je to pravda?</i>

22
00:01:25,919 --> 00:01:28,049
- Pojď dál.
- V pohodě? Dobré ráno.

23
00:01:28,338 --> 00:01:30,918
Dva, tři sejmout jako příklad
a zastavit to.

24
00:01:31,008 --> 00:01:32,048
Nikoho to nezajímá.

25
00:01:32,134 --> 00:01:33,264
........