1
00:00:06,006 --> 00:00:09,966
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,197 --> 00:00:37,077
<i>Blíže, můj Bože, k tobě</i>

3
00:00:37,162 --> 00:00:42,422
<i>Blíže k tobě</i>

4
00:00:42,501 --> 00:00:47,261
NANDO KDE JSI?

5
00:00:52,052 --> 00:00:53,052
Jsi v pořádku?

6
00:00:58,600 --> 00:01:01,560
Když budeš cokoli potřebovat,
víš kde mě najít.

7
00:01:03,730 --> 00:01:06,070
Vím, že Bůh vede všechny tvé kroky.

8
00:01:27,045 --> 00:01:28,045
Z DŮVODU ÚMRTÍ ZAVŘENO

9
00:01:28,213 --> 00:01:31,093
-Copak, brácho?
-Nazdar, kámo.

10
00:01:33,093 --> 00:01:34,723
Pamatuješ, když to byl jen sklad?

11
00:01:35,721 --> 00:01:37,061
Nebo jen malý obchod.

12
00:01:39,349 --> 00:01:40,389
Je to šílené, brácho.

13
00:01:42,102 --> 00:01:43,192
Měls skvělého tátu.

14
00:01:43,270 --> 00:01:44,810
OBCHOD XI
ZAVŘENO Z DŮVODU ÚMRTÍ

15
00:01:44,896 --> 00:01:46,106
Teď je to tvoje, brácho.

16
00:01:56,825 --> 00:01:58,235
Díky za vše.

17
00:01:59,786 --> 00:02:01,076
Napadlo mě...

18
00:02:02,205 --> 00:02:04,625
Chtěla bys pracovat u nás v obchodě?

19
00:02:07,586 --> 00:02:09,496
Pokouším se sehnat práci v kostele.

20
00:02:11,923 --> 00:02:14,303
Jsem ráda, že jsi našla boží cestu.

21
00:02:14,885 --> 00:02:17,135
Máš na Doniho dobrý vliv.

22
00:02:18,263 --> 00:02:19,433
Ohledně Luize Fernanda...

23
00:02:20,724 --> 00:02:21,644
Ach, Nando...

24
00:02:22,476 --> 00:02:24,596
Nando se stále více vzdaluje.

25
........