1
00:00:12,053 --> 00:00:13,103
Slezte ze mě!

2
00:00:14,639 --> 00:00:15,639
Nechte mě!

3
00:00:18,018 --> 00:00:19,268
Slezte ze mě!

4
00:00:23,356 --> 00:00:26,986
<i>Ježíš řekl: „Musíte mě upřednostnit</i>
<i>před ostatními</i>

5
00:00:27,777 --> 00:00:29,777
<i>a upřednostnit mě před sebou.“</i>

6
00:00:32,282 --> 00:00:35,452
Pro Hitlera, to byl požadavek
nacistické strany.

7
00:00:36,161 --> 00:00:38,581
Upřednostnit nacistickou stranu
a její cíle

8
00:00:38,663 --> 00:00:42,793
před otcem, matkou,
bratrem, sestrou a vlastním životem.

9
00:00:43,334 --> 00:00:45,304
To byla smlouva. Slib.

10
00:00:47,255 --> 00:00:49,045
Ale skutečná práce je neviditelná.

11
00:00:50,341 --> 00:00:52,181
A neviditelně se šíří.

12
00:00:53,428 --> 00:00:57,558
Čím víc bude vaše organizace neviditelná,
tím větší vliv budete mít.

13
00:01:05,815 --> 00:01:07,975
<i>Obviní mě, že jsem zklamal jejich důvěru.</i>

14
00:01:09,986 --> 00:01:11,526
V zásadě jsem to udělal.

15
00:01:11,613 --> 00:01:13,823
Chtěli být tajná,
neviditelná organizace.

16
00:01:14,407 --> 00:01:16,027
Já o nich napsal dvě knihy.

17
00:01:17,118 --> 00:01:19,948
<i>Ale ten příběh už není</i>
<i>jen o mé zkušenosti.</i>

18
00:01:21,623 --> 00:01:23,923
<i>Trvalo dlouho,</i>

19
00:01:24,000 --> 00:01:26,290
<i>než jsem si uvědomil,</i>
<i>kdo je Rodina,</i>

20
00:01:26,795 --> 00:01:30,415
a jaký mají vliv na vedení naší země.

21
00:01:31,800 --> 00:01:34,760
Byla to skupina s chapadly po celém světě,

22
00:01:35,470 --> 00:01:38,520
<i>setkávali se s prezidenty,</i>
<i>zahraničními vůdci,</i>

23
00:01:38,598 --> 00:01:41,888
<i>aby šířili jejich vlastní pohled na Ježíše</i>
........