1
00:00:06,215 --> 00:00:07,045
<i>Prosím...</i>

2
00:00:07,174 --> 00:00:08,934
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

3
00:00:09,009 --> 00:00:11,929
<i>vřele ve Fan-Tanu přivítejte </i>
<i>Carol Channingovou.</i>

4
00:00:12,471 --> 00:00:14,471
Paráda! Jó!

5
00:00:14,848 --> 00:00:19,518
Dámy a pánové,
jak kdysi řekl velikán Donn Arden,

6
00:00:20,270 --> 00:00:22,310
„Padejte z mé kanceláře.“

7
00:00:24,900 --> 00:00:28,990
<i>Nežil jsi, dokud jsi nehrál ve Fan-Tanu.</i>

8
00:00:29,571 --> 00:00:33,661
<i>To by bylo jako se zasnoubit</i>
<i>bez snubního prstenu.</i>

9
00:00:34,326 --> 00:00:37,076
<i>I kdyžs vyšplhal vysoko,</i>

10
00:00:37,162 --> 00:00:39,672
<i>až do záře reflektorů,</i>

11
00:00:39,748 --> 00:00:42,378
<i>dokud jsi nehrál ve Fan-Tanu,</i>

12
00:00:42,459 --> 00:00:44,959
<i>není to nic.</i>

13
00:00:45,629 --> 00:00:49,129
<i>Televize je jen pomíjivá záliba</i>

14
00:00:49,841 --> 00:00:53,301
<i>a filmová sláva zas prázdný požitek,</i>

15
00:00:53,845 --> 00:00:57,015
<i>a ač jsi na vrcholu slávy,</i>

16
00:00:57,099 --> 00:00:59,599
<i>nejsi nic než šplhoun,</i>

17
00:00:59,685 --> 00:01:02,095
<i>dokud jsi nehrál ve Fan-Tanu</i>

18
00:01:02,187 --> 00:01:05,017
<i>jako poslední hvězda programu.</i>

19
00:01:05,482 --> 00:01:08,822
<i>Možná jsi miláček kritiků,</i>

20
00:01:09,861 --> 00:01:13,951
<i>zazářils ve hře Noëla Cowarda,</i>

21
00:01:14,533 --> 00:01:16,913
<i>na jevišti jsi hit,</i>

22
00:01:16,994 --> 00:01:19,334
<i>pořád to však není nic,</i>

23
00:01:19,955 --> 00:01:22,415
<i>dokud jsi nehrál ve Fan-Tanu,</i>

24
00:01:22,499 --> 00:01:25,339
<i>špinavém Fan-Tan v průvanu,</i>

25
........