1
00:00:31,660 --> 00:00:32,660
Ano?

2
00:00:42,860 --> 00:00:43,860
Verónico.

3
00:00:44,220 --> 00:00:45,500
Verónico, prosím tě.

4
00:00:45,860 --> 00:00:47,260
- Verónico.
- Ne.

5
00:01:14,979 --> 00:01:15,979
Vero…

6
00:01:16,676 --> 00:01:18,116
Vero, už musíš odejít.

7
00:01:18,260 --> 00:01:20,080
Každou chvíli přijede jeho žena.

8
00:01:20,300 --> 00:01:21,879
Vero, prosím tě.

9
00:01:23,420 --> 00:01:24,420
Prosím.

10
00:01:24,939 --> 00:01:26,140
Prosím, půjdeme.

11
00:02:42,801 --> 00:02:46,574
Překlad: Mejsy
Korekce: Yusek

12
00:03:39,874 --> 00:03:43,978
<b>MOLO
S01E08</b>

13
00:03:47,660 --> 00:03:49,660
S geotechnikem se sejdeme ve 13:00.

14
00:03:49,739 --> 00:03:51,620
- Hodí se to?
- Ano, potvrď mu to.

15
00:03:51,843 --> 00:03:53,955
Dobře. Ještě hodláš
použít ohýbané sklo?

16
00:03:53,980 --> 00:03:57,174
Protože sklář mi řekl, že tabule
se do sebe nedají zasadit.

17
00:03:57,247 --> 00:04:00,340
Ale dají, strukturálním silikonem.
Neposlouchej ho.

18
00:04:00,780 --> 00:04:03,020
Připomínám ti,
že riskujeme svoje krky

19
00:04:03,100 --> 00:04:05,020
kvůli nejdivnější budově v dějinách

20
00:04:05,100 --> 00:04:07,360
a jsme tady a procházíme
se mezi koníčky.

21
00:04:08,340 --> 00:04:09,340
Nic neříkám.

22
00:04:09,619 --> 00:04:12,260
Katio, jediné, co mi
Óscar odkázal, je kůň.

23
00:04:12,340 --> 00:04:15,100
........