1
00:00:06,006 --> 00:00:08,925
<i>PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX</i>

2
00:00:43,501 --> 00:00:45,420
<i>SPARE TIME BOWLING</i>

3
00:00:49,924 --> 00:00:51,760
<i>Jaký nádherný den.</i>

4
00:00:52,385 --> 00:00:53,219
<i>Že, Teddy?</i>

5
00:00:56,389 --> 00:00:57,557
<i>Mluv sám za sebe.</i>

6
00:00:59,100 --> 00:01:02,937
<i>Jen ty by ses přihlásil</i>
<i>na čištění dálnice</i>

7
00:01:03,021 --> 00:01:04,939
<i>mezi skládkou a druhou skládkou.</i>

8
00:01:06,191 --> 00:01:09,569
<i>A co všichni ti milí pánové,</i>
<i>kteří nám pomáhali?</i>

9
00:01:09,986 --> 00:01:11,404
<i>Oni to dělat museli.</i>

10
00:01:11,696 --> 00:01:12,781
<i>Jsou to vězni.</i>

11
00:01:14,324 --> 00:01:15,200
<i>Vážně?</i>

12
00:01:15,533 --> 00:01:16,659
<i>I Kostní Pilka?</i>

13
00:01:17,660 --> 00:01:19,370
<i>Hlavně ten.</i>

14
00:01:20,789 --> 00:01:23,583
<i>Hele, Emile,</i>
<i>vím, že máš radost, že tu jsi,</i>

15
00:01:23,875 --> 00:01:25,460
<i>ale už nás nepřihlašuj</i>

16
00:01:25,543 --> 00:01:28,213
<i>na každou hroznou aktivitu</i>
<i>na školní nástěnce.</i>

17
00:01:28,546 --> 00:01:30,423
<i>Chci mezi námi vytvořit pouto.</i>

18
00:01:30,715 --> 00:01:32,634
<i>Jaké mají Kostní Pilka a Bodavý Mike.</i>

19
00:01:35,345 --> 00:01:36,346
<i>Ale ne.</i>

20
00:01:36,763 --> 00:01:38,389
<i>Přichází královská chůva.</i>

21
00:01:40,016 --> 00:01:42,560
<i>Promiňte, spolunávštěvníci</i>
<i>kuželkové herny.</i>

22
00:01:42,936 --> 00:01:45,063
<i>Všiml jsem si, že jste oblečeni jako...</i>

23
00:01:45,355 --> 00:01:46,564
<i>dopravní kužely?</i>

24
00:01:48,608 --> 00:01:50,318
<i>Joosepe, co tu děláš?</i>
........