1
00:01:06,601 --> 00:01:08,601
Tohle je kopí Dračí hlavy.

2
00:01:08,625 --> 00:01:10,625
Vykováno z magického železa.

3
00:01:10,649 --> 00:01:12,649
Tvrdšího než Zlatý kámen.

4
00:01:12,673 --> 00:01:14,673
Předávám ti to kopí
do péče.

5
00:01:14,697 --> 00:01:16,697
Použij jej k porážce ďábla.

6
00:01:16,721 --> 00:01:19,520
Chraň náš národ,
udržuj vše v rovnováze.

7
00:01:20,544 --> 00:01:23,544
Pokud by někdo, dokonce i já,
ohrožoval

8
00:01:23,568 --> 00:01:25,568
náš národ,

9
00:01:25,592 --> 00:01:28,593
máš oprávnění zasáhnout
tímto kopím.

10
00:01:30,517 --> 00:01:32,517
Jsem poctěn, Vaše Veličenstvo.

11
00:01:41,540 --> 00:01:47,540
Detektiv Ti:
Čtyři nebeští králové

12
00:03:11,586 --> 00:03:14,586
Vaše Veličenstvo předalo
Ti Dračí hlavu.

13
00:03:14,610 --> 00:03:16,610
Ale co když se později
postaví proti nám?

14
00:03:16,634 --> 00:03:18,634
Náš národ bude proti
němu bezmocný.

15
00:03:23,557 --> 00:03:25,557
Ti málem zahynul v Dračím moři.

16
00:03:25,581 --> 00:03:27,581
Zachránil mi život,
naše ministry taky.

17
00:03:27,605 --> 00:03:30,505
Nevedl spiknutí
ani nevyvolal rebelii.

18
00:03:31,529 --> 00:03:34,529
To je jen vaše hledisko.

19
00:03:34,553 --> 00:03:36,554
Ale co když bude chtít
bojovat se mnou?

20
00:03:36,578 --> 00:03:39,578
Co vás k tomu vede,
má královno?

21
00:03:39,602 --> 00:03:41,601
Pro vaše dobro

22
00:03:41,625 --> 00:03:44,525
jsem zastavil starou dynastickou
tradici.
........