1
00:01:28,638 --> 00:01:31,259
Po 40 letech násilí
a desítkách tisíc mrtvých

2
00:01:31,349 --> 00:01:33,508
byla podepsána mírová smlouva

3
00:01:33,601 --> 00:01:38,310
mezi filipínskou vládou
a Islámskou frontou osvobození lidu Moro.

4
00:01:39,399 --> 00:01:46,232
Nejnásilnější teroristická organizace
však bohužel byla ze smlouvy vynechána.

5
00:02:22,650 --> 00:02:23,730
Sakra!

6
00:03:22,210 --> 00:03:24,535
Rychle, ty tašky.

7
00:03:25,004 --> 00:03:26,463
Je to všechno?

8
00:03:47,986 --> 00:03:49,943
Jak jsme vás již informovali,

9
00:03:50,029 --> 00:03:55,190
pokračují přípravy na první schůzku
Protiteroristické rady organizace Asean.

10
00:03:55,326 --> 00:03:59,371
Vzhledem k úspěšné koordinaci nedávných
operací proti globálnímu terorismu

11
00:03:59,539 --> 00:04:02,825
a úspěšnému uzavření
nové regionální mírové smlouvy,

12
00:04:03,168 --> 00:04:07,379
ustavující schůze rady se koná v Manile.

13
00:04:07,547 --> 00:04:12,010
Probíhá současně s oslavami
filipínského Dne nezávislosti.

14
00:04:15,221 --> 00:04:17,973
Dělej! Pravé koleno! Pěkně tvrdě!

15
00:04:18,058 --> 00:04:19,220
Levé koleno!

16
00:04:19,559 --> 00:04:20,722
Fajn. A znovu!

17
00:04:20,894 --> 00:04:23,052
Vrať mi to! Dělej! Ještě jednou!

18
00:04:23,605 --> 00:04:25,847
Dýchej, dýchej. Fajn. Rána!

19
00:04:28,568 --> 00:04:29,599
Fajn.

20
00:04:29,903 --> 00:04:34,399
Kombinace! Fajn!
A teď kombinace a loket!

21
00:04:34,491 --> 00:04:36,898
Dobrý. Fajn. Drž ruce nahoře.

22
00:04:37,285 --> 00:04:42,077
Bradu dolů.
Jdu na to tvrdě. Připraven?

23
00:04:47,045 --> 00:04:48,207
A znovu.
........