1
00:00:46,575 --> 00:00:48,540
SAN FRANCISKO 2014
- Andrew!

2
00:00:48,564 --> 00:00:50,564
SAN FRANCISKO 2014

3
00:00:51,507 --> 00:00:54,607
Andrew!

4
00:00:58,341 --> 00:01:01,439
Andrew!

5
00:01:01,441 --> 00:01:04,274
Ne!

6
00:01:06,073 --> 00:01:10,305
Andrew!

7
00:01:14,840 --> 00:01:16,575
Ne!

8
00:01:40,574 --> 00:01:43,304
<i>Tisíce lidí se sešlo
minulou noc v přístavu</i>

9
00:01:43,306 --> 00:01:46,604
<i>k uctění obětí útoku z roku 2014.</i>

10
00:01:46,606 --> 00:01:52,737
<i>Protestující požadují, aby
tajná koalice pro lovení monster,</i>

11
00:01:52,739 --> 00:01:55,170
<i>známá jako Monarch,
byla hnána k odpovědnosti.</i>

12
00:01:55,172 --> 00:01:59,237
<i>Nedávný nárůst masových úmrtí
ve světových oceánech</i>

13
00:01:59,239 --> 00:02:01,770
<i>může být způsoben snahami
vystopovat a najít Godzillu,</i>

14
00:02:01,772 --> 00:02:04,339
<i>která nebyla viděna již přes pět let.</i>

15
00:02:04,341 --> 00:02:07,072
<i>Záhadná organizace Monarch</i>

16
00:02:07,074 --> 00:02:08,737
<i>bude čelit dalším otázkám</i>

17
00:02:08,739 --> 00:02:13,038
<i>jak vláda pokračuje
v tlaku na zneškodnění Titánů.</i>

18
00:02:13,040 --> 00:02:15,406
<i>A šíří se zvěsti,
že Monarch možná ukrývá</i>

19
00:02:15,408 --> 00:02:19,272
<i>ještě více monster,
od útoků v roce 2014.</i>

20
00:02:19,274 --> 00:02:21,472
<i>Historická tragédie která změnila svět</i>

21
00:02:21,474 --> 00:02:23,138
<i>tak jak ho známe.</i>

22
00:02:23,140 --> 00:02:27,474
<i>Den, kdy jsme objevili,
že monstra jsou skutečná.</i>

23
00:02:36,398 --> 00:02:39,898
........