1
00:00:45,075 --> 00:00:47,040
SAN FRANCISKO 2014
- Andrew!

2
00:00:47,064 --> 00:00:49,064
SAN FRANCISKO 2014

3
00:00:50,007 --> 00:00:53,107
Andrew!

4
00:00:56,841 --> 00:00:59,939
Andrew!

5
00:00:59,941 --> 00:01:02,774
Ne!

6
00:01:04,573 --> 00:01:08,805
Andrew!

7
00:01:13,340 --> 00:01:15,075
Ne!

8
00:01:39,074 --> 00:01:41,804
<i>Tisíce lidí se sešlo
minulou noc v přístavu</i>

9
00:01:41,806 --> 00:01:45,104
<i>k uctění obětí útoku z roku 2014.</i>

10
00:01:45,106 --> 00:01:51,237
<i>Protestující požadují, aby
tajná koalice pro lovení monster,</i>

11
00:01:51,239 --> 00:01:53,670
<i>známá jako Monarch,
byla hnána k odpovědnosti.</i>

12
00:01:53,672 --> 00:01:57,737
<i>Nedávný nárůst masových úmrtí
ve světových oceánech</i>

13
00:01:57,739 --> 00:02:00,270
<i>může být způsoben snahami
vystopovat a najít Godzillu,</i>

14
00:02:00,272 --> 00:02:02,839
<i>která nebyla viděna již přes pět let.</i>

15
00:02:02,841 --> 00:02:05,572
<i>Záhadná organizace Monarch</i>

16
00:02:05,574 --> 00:02:07,237
<i>bude čelit dalším otázkám</i>

17
00:02:07,239 --> 00:02:11,538
<i>jak vláda pokračuje
v tlaku na zneškodnění Titánů.</i>

18
00:02:11,540 --> 00:02:13,906
<i>A šíří se zvěsti,
že Monarch možná ukrývá</i>

19
00:02:13,908 --> 00:02:17,772
<i>ještě více monster,
od útoků v roce 2014.</i>

20
00:02:17,774 --> 00:02:19,972
<i>Historická tragédie která změnila svět</i>

21
00:02:19,974 --> 00:02:21,638
<i>tak jak ho známe.</i>

22
00:02:21,640 --> 00:02:25,974
<i>Den, kdy jsme objevili,
že monstra jsou skutečná.</i>

23
00:02:34,898 --> 00:02:38,398
........