1
00:01:18,919 --> 00:01:22,593
JOHN WICK 3: PARABELLUM

2
00:02:20,906 --> 00:02:27,133
John Wick bude exkomunikovaný
o 18:00 východného času.

3
00:02:34,858 --> 00:02:37,826
ODMENA
14 MILIÓNOV

4
00:03:18,550 --> 00:03:21,855
Dúfam, že sa pán Wick
dostane do bezpečia.

5
00:03:21,856 --> 00:03:24,272
Poznal pravidlá
a porušil ich.

6
00:03:24,273 --> 00:03:28,635
- Zabil na firemnej pôde, Charon.
- Myslíte si, že utečie?

7
00:03:28,636 --> 00:03:34,283
Na jeho hlavu je vypísaných 14 miliónov
a každý z mesta mu pôjde po krku.

8
00:03:34,284 --> 00:03:37,877
Povedal by som,
že sú šance vyrovnané.

9
00:03:54,511 --> 00:03:58,332
Myslíš si, že ti v nemocnici
pomôžu? Ani náhodou!

10
00:03:58,418 --> 00:04:01,907
Najskôr ti pomôžu
a potom ťa zabijú.

11
00:04:02,259 --> 00:04:06,100
Ale ja nie som sprostý.
Nie som blbý.

12
00:04:13,446 --> 00:04:16,496
Čas beží, pán Wick.

13
00:04:16,497 --> 00:04:21,753
Tik-tak.

14
00:04:21,829 --> 00:04:24,969
Nemáte čas na srandičky, pán Wick.

15
00:04:38,780 --> 00:04:42,391
- Newyorská verejná knižnica.
- Rozumiem.

16
00:05:01,558 --> 00:05:03,567
Zmena plánu.

17
00:05:05,562 --> 00:05:10,377
Continental.
Odovzdajte ho recepčnému.

18
00:05:10,544 --> 00:05:12,999
Spoľahnite sa, pán Wick.

19
00:05:13,745 --> 00:05:17,647
Dobrý pes.

20
00:05:26,926 --> 00:05:32,196
John Wick bude právoplatne
exkomunikovaný o dvadsať minút.

21
00:05:52,577 --> 00:05:56,794
- Ako vám pomôžem?
- Ruské rozprávky, Alexander Afanasyev.

22
00:05:56,795 --> 00:06:00,810
........