1
00:00:48,575 --> 00:00:50,540
SAN FRANCISKO 2014
- Andrew!

2
00:00:50,564 --> 00:00:52,564
SAN FRANCISKO 2014

3
00:00:53,507 --> 00:00:56,607
Andrew!

4
00:01:00,341 --> 00:01:03,439
Andrew!

5
00:01:03,441 --> 00:01:06,274
Ne!

6
00:01:08,073 --> 00:01:12,305
Andrew!

7
00:01:16,840 --> 00:01:18,575
Ne!

8
00:01:42,574 --> 00:01:45,304
<i>Tisíce lidí se sešlo
minulou noc v přístavu</i>

9
00:01:45,306 --> 00:01:48,604
<i>k uctění obětí útoku z roku 2014.</i>

10
00:01:48,606 --> 00:01:54,737
<i>Protestující požadují, aby
tajná koalice pro lovení monster,</i>

11
00:01:54,739 --> 00:01:57,170
<i>známá jako Monarch,
byla hnána k odpovědnosti.</i>

12
00:01:57,172 --> 00:02:01,237
<i>Nedávný nárůst masových úmrtí
ve světových oceánech</i>

13
00:02:01,239 --> 00:02:03,770
<i>může být způsoben snahami
vystopovat a najít Godzillu,</i>

14
00:02:03,772 --> 00:02:06,339
<i>která nebyla viděna již přes pět let.</i>

15
00:02:06,341 --> 00:02:09,072
<i>Záhadná organizace Monarch</i>

16
00:02:09,074 --> 00:02:10,737
<i>bude čelit dalším otázkám</i>

17
00:02:10,739 --> 00:02:15,038
<i>jak vláda pokračuje
v tlaku na zneškodnění Titánů.</i>

18
00:02:15,040 --> 00:02:17,406
<i>A šíří se zvěsti,
že Monarch možná ukrývá</i>

19
00:02:17,408 --> 00:02:21,272
<i>ještě více monster,
od útoků v roce 2014.</i>

20
00:02:21,274 --> 00:02:23,472
<i>Historická tragédie která změnila svět</i>

21
00:02:23,474 --> 00:02:25,138
<i>tak jak ho známe.</i>

22
00:02:25,140 --> 00:02:29,474
<i>Den, kdy jsme objevili,
že monstra jsou skutečná.</i>

23
00:02:38,398 --> 00:02:41,898
........