1
00:00:00,352 --> 00:00:02,613
Viděli jste...

2
00:00:03,053 --> 00:00:06,704
Churavý chlapec se vybičoval
k životu plnému akce.

3
00:00:06,739 --> 00:00:08,495
Nemarněte svůj čas.

4
00:00:08,534 --> 00:00:11,502
Kdekoli jste,
zapojte se a někým buďte.

5
00:00:11,529 --> 00:00:14,458
Mladý Franklin a Eleanor
měli problém zapadnout.

6
00:00:14,494 --> 00:00:17,853
Když nastoupil na Groton
a poté na Harvard, neměli ho tam rádi.

7
00:00:17,889 --> 00:00:21,312
Kulka atentátníka přivedla
Roosevelta do Bílého domu.

8
00:00:21,338 --> 00:00:25,676
Byl novým živočišným druhem.
Novým typem člověka v novém století.

9
00:00:25,711 --> 00:00:30,215
Druhá část
<i>Osobního příběhu Rooseveltů.</i>

10
00:00:30,243 --> 00:00:34,299
Snímek vznikl s finančním přispěním
členů The Better Angels Society,

11
00:00:34,323 --> 00:00:38,628
neziskové organizace zaměřené
na dějepisné vzdělávání Američanů

12
00:00:38,655 --> 00:00:40,389
prostřednictvím dokumentárních filmů.

13
00:00:40,415 --> 00:00:42,937
K jejím členům patří:

14
00:00:51,471 --> 00:00:53,063
Dále finančně přispěli:

15
00:01:10,714 --> 00:01:12,588
Hlavním přispěvatelem byla:

16
00:01:21,879 --> 00:01:26,286
Dříve než se jména
Theodore, Eleanor a Franklin

17
00:01:26,321 --> 00:01:28,899
nesmazatelně vryla
do povědomí Američanů,

18
00:01:30,685 --> 00:01:34,828
dříve než svým individuálním úsilím
nadobro změnili chod dějin,

19
00:01:36,888 --> 00:01:41,164
naučila je jedna prominentní rodina,
jak důležitý je altruismus,

20
00:01:41,663 --> 00:01:43,863
jak mocná vytrvalost

21
00:01:43,889 --> 00:01:47,083
a jak záslužná pomoc bližnímu svému.

22
00:01:53,445 --> 00:01:56,278
Překlad: datel071
........