1
00:00:06,048 --> 00:00:08,968
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,697 --> 00:00:33,237
<i>Bůh zasadil zahradu a nazval ji rájem.</i>

3
00:00:36,870 --> 00:00:38,460
<i>Tou zahradou je džungle.</i>

4
00:00:44,628 --> 00:00:46,508
<i>Potom Bůh řekl:</i>

5
00:00:47,047 --> 00:00:48,967
<i>„Není dobré, aby byl muž sám.</i>

6
00:00:50,592 --> 00:00:53,682
<i>Stvořím mu vhodného pomocníka.“</i>

7
00:01:00,269 --> 00:01:03,439
<i>A tak Bůh uvedl muže do hlubokého spánku.</i>

8
00:01:05,524 --> 00:01:10,454
<i>Vyjmul muži z těla jedno žebro</i>
<i>a ránu zacelil jeho masem.</i>

9
00:01:11,780 --> 00:01:14,580
<i>Z toho žebra, které Bůh muži vyjmul,</i>

10
00:01:15,367 --> 00:01:16,867
<i>pak stvořil ženu.</i>

11
00:01:17,786 --> 00:01:19,956
<i>Poté prohlásil:</i>

12
00:01:20,622 --> 00:01:25,422
<i>„To je nyní kost mých kostí</i>
<i>a maso mého masa.“</i>

13
00:01:26,837 --> 00:01:31,007
<i>Žena v sobě nosí veškerou boží moudrost.</i>

14
00:01:31,550 --> 00:01:33,090
<i>A tak jako džungle...</i>

15
00:01:33,969 --> 00:01:36,929
<i>její výsadou je stvořit život.</i>

16
00:01:37,431 --> 00:01:40,061
Neboj se. Pomůže ti to se uzdravit.

17
00:01:42,060 --> 00:01:43,940
A Bůh pravil...

18
00:01:44,146 --> 00:01:48,276
<i>Po staletí se člověk snaží najít</i>
<i>cestu zpět do rajské zahrady.</i>

19
00:01:49,776 --> 00:01:55,156
<i>Ale je tak zaslepený, že nevidí,</i>
<i>že rajskou zahradou je džungle.</i>

20
00:02:01,038 --> 00:02:03,958
...Bůh ho vyhnal z ráje...

21
00:02:04,499 --> 00:02:07,459
<i>Strom života je někde ukryt,</i>

22
00:02:08,462 --> 00:02:10,422
<i>ale člověk ho nikdy nenajde.</i>

23
00:02:11,173 --> 00:02:13,973
<i>Po staletí přináší jen záhubu.</i>

24
00:02:14,968 --> 00:02:19,348
<i>Proto dnes my, ženy, stvořitelky života,</i>

........