1
00:00:06,089 --> 00:00:09,009
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,558 --> 00:00:17,388
<i>Ushe,</i>

3
00:00:17,893 --> 00:00:18,943
<i>dcera džungle.</i>

4
00:00:22,606 --> 00:00:23,896
<i>Uplynulo mnoho let...</i>

5
00:00:25,108 --> 00:00:26,398
<i>ale ona nikdy nezestárla.</i>

6
00:00:28,654 --> 00:00:30,454
<i>Když se vrátila do kostela</i>

7
00:00:30,531 --> 00:00:33,951
<i>s jizvami po ohni</i>
<i>a hlubokou bolestí uvnitř,</i>

8
00:00:34,034 --> 00:00:36,044
<i>musela jsem ji chránit a uctívat.</i>

9
00:00:41,708 --> 00:00:45,668
<i>Byla strážkyní božího zázraku</i>
<i>a stromu života.</i>

10
00:00:47,047 --> 00:00:49,167
<i>Jejím trestem bylo nekrvácet.</i>

11
00:00:50,425 --> 00:00:51,635
<i>Nestárnout.</i>

12
00:00:54,429 --> 00:00:56,429
<i>Žít jako spirála...</i>

13
00:00:57,558 --> 00:00:58,678
<i>věčně.</i>

14
00:01:01,311 --> 00:01:03,941
<i>Z toho důvodu ji vždy pronásledovali.</i>

15
00:01:06,942 --> 00:01:08,152
<i>Byla jsem její ochránkyně,</i>

16
00:01:09,069 --> 00:01:09,949
<i>ale zklamala jsem.</i>

17
00:01:13,198 --> 00:01:14,738
<i>Pochválena buď bohyně.</i>

18
00:01:16,159 --> 00:01:17,619
<i>Pochválena buď džungle.</i>

19
00:01:30,132 --> 00:01:31,342
Nechce ani jíst.

20
00:01:32,801 --> 00:01:34,891
Už několik dní má horečku.

21
00:01:41,184 --> 00:01:43,354
Říká, že matka zemřela
před několika týdny.

22
00:01:45,022 --> 00:01:47,322
Tři chlapci také zemřeli,
nahoru po proudu.

23
00:01:53,196 --> 00:01:54,866
Něco ti dám.

24
00:01:55,991 --> 00:01:56,911
Dej jí to.

........