1
00:00:06,006 --> 00:00:08,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,979 --> 00:00:22,769
<i>Toto je semeno...</i>

3
00:00:24,191 --> 00:00:28,201
<i>všeho, co je v džungli.</i>

4
00:00:30,447 --> 00:00:33,117
<i>Z tohoto temného světa</i>
<i>bez času pochází síla, puls.</i>

5
00:00:34,535 --> 00:00:37,155
<i>Je to srdce, díky kterému</i>
<i>se kořeny rozprostírají pod zemí.</i>

6
00:00:39,998 --> 00:00:42,628
<i>Je to tatáž síla, díky které</i>
<i>se větve vzpínají k nebesům.</i>

7
00:00:47,881 --> 00:00:51,011
<i>V tomto semeni žije síla,</i>
<i>která spojuje vše, co je</i>

8
00:00:51,843 --> 00:00:54,393
<i>nad námi i pod námi.</i>

9
00:00:56,848 --> 00:00:59,558
<i>Je to tatáž síla,</i>
<i>díky které zvířata dýchají.</i>

10
00:00:59,643 --> 00:01:00,983
<i>Která dává lidem sílu chodit.</i>

11
00:01:01,937 --> 00:01:04,437
<i>Je to místo, kam můžeme</i>
<i>vstoupit jen my, ti věční.</i>

12
00:01:09,403 --> 00:01:12,453
<i>Yuo...</i>
<i>mnozí tady budou chtít být.</i>

13
00:01:13,490 --> 00:01:16,740
<i>Přijdou nás hledat z dalekých končin.</i>

14
00:01:19,621 --> 00:01:22,831
<i>Protože my máme klíč</i>
<i>a jsme ochránci brány.</i>

15
00:01:25,085 --> 00:01:28,255
<i>Chtějí tu sílu, aby mohli vše ovládat.</i>

16
00:01:28,672 --> 00:01:32,092
<i>Stavět armády, ničit.</i>

17
00:01:33,677 --> 00:01:36,007
<i>Nechápou, že konec je odlišný.</i>

18
00:01:36,888 --> 00:01:40,848
<i>Je o dosažení a ochraně</i>
<i>posvátné moudrosti Země.</i>

19
00:01:43,562 --> 00:01:48,322
<i>Nechápou, že naše srdce bijí díky ní.</i>

20
00:01:48,775 --> 00:01:50,985
<i>A že díky tomu rytmu držíme spolu.</i>

21
00:01:53,822 --> 00:01:57,662
<i>Jedná se o vědomí vesmíru.</i>

22
00:02:18,472 --> 00:02:23,022
<i>Yuo, oni přijdou</i>
<i>a budou se snažit dostat dovnitř.</i>

23
00:02:23,727 --> 00:02:25,647
........