1
00:00:06,400 --> 00:00:07,320
Jsem Omar Jamal.

2
00:00:08,240 --> 00:00:10,840
<i>Mí bratři a já jsme se řídili</i>
<i>posvátnými příkazy</i>

3
00:00:10,920 --> 00:00:12,240
<i>koránu a sunny.</i>

4
00:00:13,920 --> 00:00:16,440
<i>Řekli, že když to nahraju,</i>
<i>pustí Ahmeda.</i>

5
00:00:16,720 --> 00:00:20,120
Ať přijde zítra v 11 večer
na tuhle adresu. Vezmi si to.

6
00:00:20,560 --> 00:00:24,120
<i>Nikam s těmi teroristy nepojedu.</i>
<i>Jako bych přiznal, že jsem ty lidi zabil.</i>

7
00:00:24,200 --> 00:00:26,760
Omare, přiznal ses na tom videu
před miliony lidí.

8
00:00:27,080 --> 00:00:28,240
Jeďte do Madridu.

9
00:00:28,960 --> 00:00:31,520
Až tam budete,
zavolejte na tohle číslo.

10
00:00:31,680 --> 00:00:35,400
<i>Musím s vámi nutně mluvit</i>
<i>o vašem švagrovi.</i>

11
00:00:35,840 --> 00:00:37,000
Zabil jsi Gorku?

12
00:00:38,240 --> 00:00:39,400
Zabil jsi ho, Gaizko?

13
00:00:39,600 --> 00:00:41,680
Paní Jamalová je ochotná
svého syna vydat.

14
00:00:41,760 --> 00:00:43,840
Slibte mi, že ho zatkneme.

15
00:00:43,920 --> 00:00:45,480
Chceme ho nechat utéct,

16
00:00:45,560 --> 00:00:48,000
aby nás zavedl za Abdul-Azimem.

17
00:00:48,240 --> 00:00:50,200
- Zabil jsi ho?
- Ano. Musel jsem.

18
00:00:54,640 --> 00:00:57,640
<i>Koro. Omar ty lidi nezabil.</i>
<i>Neudělal to.</i>

19
00:00:57,720 --> 00:00:58,880
<i>Je obětní beránek.</i>

20
00:00:58,960 --> 00:01:01,680
<i>Musel jsem to udělat.</i>
<i>Gorostiza to zařídil.</i>

21
00:01:02,480 --> 00:01:04,440
<i>Chci dva muže tady... a tady.</i>

22
00:01:04,520 --> 00:01:05,640
Na střeše.

23
........