1
00:00:00,995 --> 00:00:02,206
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,269 --> 00:00:06,015
- Pane Pennyworthe, jsem Martha Kaneová.
- Jak vám mohu pomoci?

3
00:00:06,139 --> 00:00:09,934
Potřebuji řidiče a osobního strážce.
Podle inzerátu jste býval voják.

4
00:00:10,809 --> 00:00:12,460
10 tisíc liber.

5
00:00:12,826 --> 00:00:16,426
- A má pro nás spoustu další práce.
- V čem je háček?

6
00:00:16,534 --> 00:00:18,112
Patří k Bezejmenným.

7
00:00:18,745 --> 00:00:23,215
Celou noc se mi zdálo o Bet Sykesové, že
na mě čeká u zastávky na Godge Street.

8
00:00:28,117 --> 00:00:31,106
- Myslí si, že jsi mrtvá.
- To je romantika, co?

9
00:00:31,333 --> 00:00:33,185
Vstanu z mrtvých.

10
00:00:33,295 --> 00:00:37,350
- Když se ti vede dobře, napadne tě,
že jsi dost dobrý pro Esme. - Vážně?

11
00:00:37,413 --> 00:00:39,976
Východ je Východ a Západ je Západ.
Nikdy se nesetkají.

12
00:00:40,031 --> 00:00:42,124
Esme mám velmi rád, pane.

13
00:00:42,397 --> 00:00:45,531
Proto jsem tady.
Abych vás požádal o její ruku.

14
00:00:46,493 --> 00:00:48,845
Vydědím ji.
Rozumíte mi?

15
00:00:48,907 --> 00:00:51,546
Ano, vezmu.

16
00:00:53,224 --> 00:00:56,703
Řekněte premiérovi,
že se blíží jeho poslední dny.

17
00:00:57,698 --> 00:01:00,429
Za každou kapku mé krve zaplatí.

18
00:01:00,511 --> 00:01:03,634
Národ povstane v mém jménu a on zemře.

19
00:01:06,113 --> 00:01:08,246
PENNYWORTH
1x04 - Lady Penelope

20
00:01:08,381 --> 00:01:12,314
Překlad: Laisobel, BottleOfWater
Korekce: Lucifrid, KevSpa

21
00:01:12,435 --> 00:01:14,518
www.edna.cz/pennyworth

22
00:01:27,092 --> 00:01:29,479
Neboj se, nic se nám nestane.

........