1
00:00:10,052 --> 00:00:11,887
Kde sú?

2
00:00:11,929 --> 00:00:13,556
- Kam zmizli?
- Neviem.

3
00:00:13,597 --> 00:00:15,474
- Neviem. Nevidím ich.
- Počkaj. Ššš, ššš.

4
00:00:17,685 --> 00:00:19,395
Počkaj, ticho.

5
00:00:22,273 --> 00:00:24,316
Do riti. Choď, choď, choď.

6
00:00:34,160 --> 00:00:35,953
Hej!

7
00:00:37,288 --> 00:00:39,457
Ale, do riti.

8
00:00:39,498 --> 00:00:41,375
- To je jej auto.
- Nepribližuj sa.

9
00:00:41,417 --> 00:00:44,426
- Čo ak je mama zranená?
- Bude to v poriadku, Carly.

10
00:00:45,713 --> 00:00:47,047
Počkaj.

11
00:00:47,089 --> 00:00:49,008
- Zostaň tu. Júlia.
- Čo? Nie.

12
00:00:49,049 --> 00:00:50,259
- Zostaň tu.
- Prečo?

13
00:01:02,897 --> 00:01:04,899
Skontroluj registráciu,
v odkladacej schránke.

14
00:01:04,940 --> 00:01:06,633
Bude tam jej adresa.

15
00:01:08,277 --> 00:01:10,780
- Choď. Júlia.
- Čo? Nie ...

16
00:01:10,821 --> 00:01:12,198
neprehľadal si auto.

17
00:01:12,239 --> 00:01:14,116
Julia, vážne tu chceš policajtov?

18
00:01:14,158 --> 00:01:15,326
Carly, nastúp si, prosím.

19
00:01:49,050 --> 00:01:51,650
Sneaky Pete
s03e07

20
00:02:07,920 --> 00:02:11,090
Ten bastard bol príliš rýchly.

21
00:02:11,131 --> 00:02:13,133
Je mi to ľúto.

22
00:02:14,635 --> 00:02:18,120
Prečo si trúbil?
Vystrašil si ju, je preč.

23
00:02:18,264 --> 00:02:21,016
........