1
00:00:07,508 --> 00:00:10,302
- Kto, kurva, ste vy dvaja?
- Kto, kurva, ste vy?

2
00:00:10,344 --> 00:00:14,265
- Ticho. Ruky hore.
- Je to tu čisté.

3
00:00:31,782 --> 00:00:34,201
Odkiaľ to máte?

4
00:00:36,078 --> 00:00:38,914
Ani neviem, čo to je.

5
00:00:41,083 --> 00:00:43,127
Odveďte ich.

6
00:00:46,464 --> 00:00:49,216
Hej, len kľud, šampión.

7
00:00:52,011 --> 00:00:55,179
Odíďte a neobzerajte sa späť.

8
00:00:55,347 --> 00:00:57,016
Nikdy ste nás nevideli.

9
00:00:57,057 --> 00:00:59,226
- Toto sa nikdy nestalo.
- Dobre.

10
00:00:59,268 --> 00:01:01,228
- Mali by sme ísť.
- Šoférujem.

11
00:01:01,270 --> 00:01:03,230
- Nie, ja budem.
- Šoférujem.

12
00:01:03,272 --> 00:01:04,640
Ježiši.

13
00:01:14,116 --> 00:01:16,985
Páni, keď už máte vzorky
na chemickú analýzu,

14
00:01:17,077 --> 00:01:19,230
Vermeer a ja môžeme ísť.

15
00:01:19,271 --> 00:01:20,956
Počkať počkať.
Nie nie. Kde je...

16
00:01:20,998 --> 00:01:23,626
- Kde je Rubinek?
- Pán Rubinek sa ospravedlňuje.

17
00:01:23,667 --> 00:01:26,427
To mi je jedno.
Mali sme dohodu, že sa uvidíme.

18
00:01:27,171 --> 00:01:28,631
Uvidíte sa pri predaji.

19
00:01:28,672 --> 00:01:30,508
Ak chcete, môžeme to zrušiť

20
00:01:30,549 --> 00:01:32,468
- a už ho neuvidíte.
- Nie, to nie je problém.

21
00:01:32,510 --> 00:01:33,636
Uvidíte ho pri predaji.

22
00:01:33,677 --> 00:01:36,055
Stále máme záujem o ten obraz.

23
00:01:36,096 --> 00:01:37,681
........