1
00:00:13,005 --> 00:00:14,905
Dokonalá zhoda.

2
00:00:14,965 --> 00:00:16,805
<i>Máte právo milovať.</i>

3
00:00:36,638 --> 00:00:39,638
JALIL - Vek: 26
WILLIAM - Vek: 24

4
00:00:45,570 --> 00:00:48,170
FRANCOIS - Vek: 29
ARTHUR - Vek: 31

5
00:00:51,564 --> 00:00:53,564
MATHIEU - Vek: 32

6
00:00:56,945 --> 00:00:58,345
CHRIS - Vek: 25

7
00:01:20,530 --> 00:01:22,530
TOM - Vek: 27

8
00:01:22,445 --> 00:01:23,445
Ahoj.

9
00:01:23,685 --> 00:01:24,685
Som Tom.

10
00:01:29,685 --> 00:01:31,165
Čím sa živíš, Esther?

11
00:01:33,605 --> 00:01:36,565
Neber si to osobne,
ale musíme sa zhovárať?

12
00:01:38,285 --> 00:01:39,885
Nemali by sme potom proste začať?

13
00:01:40,965 --> 00:01:41,965
Ja som za.

14
00:02:14,045 --> 00:02:15,205
<i>Esther?</i>

15
00:02:15,845 --> 00:02:16,845
<i>Esther?</i>

16
00:02:20,045 --> 00:02:21,165
Áno, Martin?

17
00:02:22,245 --> 00:02:24,165
<i>Meškáš na schôdzku s Paulom.</i>

18
00:02:25,725 --> 00:02:27,365
<i>Schôdzka začala pred
šiestimi minútami.</i>

19
00:02:31,045 --> 00:02:32,045
Skvelé.

20
00:02:32,525 --> 00:02:33,565
<i>Zistený sarkazmus. </i>

21
00:02:33,765 --> 00:02:36,205
<i>Upravte nastavenia: neprerušujte.</i>

22
00:02:36,285 --> 00:02:38,485
Nie. Nie, keď študujem našich konkurentov.

23
00:02:38,645 --> 00:02:42,605
<i> Určite, Esther. Nemám to prerušiť,
keď študuješ našich konkurentov. </i>

24
00:02:43,245 --> 00:02:44,725
Dokončil si sťahovanie?
........