1
00:00:06,005 --> 00:00:10,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:03:30,325 --> 00:03:34,125
<i>Přejeme vám veselé Vánoce</i>

3
00:03:34,205 --> 00:03:38,045
<i>Přejeme vám veselé Vánoce</i>

4
00:03:38,125 --> 00:03:41,845
<i>Přejeme vám veselé Vánoce</i>

5
00:03:41,925 --> 00:03:46,485
<i>A šťastný nový rok</i>

6
00:03:47,525 --> 00:03:50,005
<i>Rádi bychom našim divákům připomněli</i>

7
00:03:50,085 --> 00:03:53,565
<i>číslo výherního dolaru</i>
<i>a poprosili šťastného vítěze,</i>

8
00:03:53,645 --> 00:03:58,285
aby zavolal na telefonní číslo
uvedené dole na obrazovce.

9
00:03:58,365 --> 00:04:03,805
Pokračujeme rozhovorem
s ředitelem banky SBH, Kasparem Wajihem.

10
00:04:03,885 --> 00:04:06,205
Pane Wajihu, děkujeme,
že jste se rozhodl ohlásit

11
00:04:06,285 --> 00:04:08,365
otevření banky, jehož datum

12
00:04:08,445 --> 00:04:11,325
připadá na Nový rok,
právě na naší stanici.

13
00:04:12,205 --> 00:04:15,165
Především bych vám rád popřál
veselé Vánoce a šťastný nový rok.

14
00:04:15,245 --> 00:04:20,605
Ať je příští rok
rokem pevného zdraví, míru a úspěchu

15
00:04:20,685 --> 00:04:24,085
pro vás
i všechny zaměstnance této stanice.

16
00:04:24,165 --> 00:04:27,445
Rád bych také popřál
šťastný nový rok všem divákům.

17
00:04:27,525 --> 00:04:32,285
Zmiňme nejprve nový způsob reklamy,
který jste pro vaši banku použili.

18
00:04:32,365 --> 00:04:35,205
Lidi překvapil ten neobvyklý nápad,

19
00:04:35,285 --> 00:04:38,565
který je inovativní, atraktivní
i mimořádný zároveň.

20
00:04:38,645 --> 00:04:42,405
Ano. Sám jsem o tom přesvědčen.

21
00:04:42,485 --> 00:04:46,205
Důkazem jsou miliony diváků,
kteří nás právě sledují.

22
00:04:46,285 --> 00:04:50,485
To je pravda.
A stále doufáme, že šťastný vítěz,
........