1
00:00:06,005 --> 00:00:10,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:03:22,685 --> 00:03:24,925
<i>Banka se otevírá za dva týdny</i>

3
00:03:25,605 --> 00:03:28,525
<i>a naše jméno se musí</i>
<i>stát jedničkou na trhu.</i>

4
00:03:37,885 --> 00:03:41,685
Chci s klienty vybudovat přátelský vztah.

5
00:03:41,765 --> 00:03:45,045
Chci reklamní nápad,
který se dá shrnout do dvou slov.

6
00:03:45,125 --> 00:03:46,325
Pane Wajihu?

7
00:03:48,085 --> 00:03:51,045
Mám nápad, který nám možná
další schůzku ušetří.

8
00:03:54,085 --> 00:03:55,125
Co je to?

9
00:03:55,205 --> 00:03:56,645
Tohle je dolarová bankovka,

10
00:03:56,725 --> 00:03:59,125
<i>takže se může dostat </i>
<i>do rukou kohokoli v zemi.</i>

11
00:03:59,925 --> 00:04:03,005
<i>Pustíme ji do oběhu,</i>
<i>bude kolovat z ruky do ruky,</i>

12
00:04:03,085 --> 00:04:05,245
<i>z kapsy do kapsy.</i>

13
00:04:05,325 --> 00:04:07,405
<i>Ten, kdo bude mít bankovku</i>
<i>se správným číslem,</i>

14
00:04:08,645 --> 00:04:10,405
<i>získá od banky hodnotnou cenu.</i>

15
00:04:10,485 --> 00:04:11,605
<i>Milion dolarů.</i>

16
00:04:19,005 --> 00:04:19,845
Dobrý den.

17
00:04:19,925 --> 00:04:21,525
Dobrý den. Mohu vám pomoct?

18
00:04:22,125 --> 00:04:23,525
Chceme mluvit s majitelkou domu.

19
00:04:24,765 --> 00:04:25,885
Kdo je to?

20
00:04:26,565 --> 00:04:28,245
Někdo za vámi přišel, madam.

21
00:04:38,685 --> 00:04:41,085
Ne, nezapomněla jsem.

22
00:04:42,045 --> 00:04:43,045
Děkuji.

23
00:04:43,685 --> 00:04:45,925
Mně i manželovi jste se také moc líbili.

24
00:04:47,045 --> 00:04:49,805
........