1
00:00:44,870 --> 00:00:46,330
Pojď se mnou.

2
00:00:50,360 --> 00:00:51,640
Dva balíky na koně.

3
00:00:51,650 --> 00:00:53,619
Potom uklidíš padoky.

4
00:00:53,620 --> 00:00:55,329
Na to si vem jiné kolečko.

5
00:00:55,330 --> 00:00:56,699
Ta zelená jsou na seno.

6
00:00:56,700 --> 00:00:58,379
Černá jsou na hnůj...

7
00:00:58,880 --> 00:01:01,259
Nebyl to můj nápad,
abys dělal tu nejhorší práci.

8
00:01:01,260 --> 00:01:02,838
Takže to neber osobně.

9
00:01:04,020 --> 00:01:06,089
Neberu to tak.

10
00:01:06,190 --> 00:01:07,952
V pohodě.

11
00:01:09,330 --> 00:01:10,700
Patří mi to.

12
00:01:10,720 --> 00:01:13,440
Možná to potřebuješ,
ale nezasloužíš sis to.

13
00:01:14,500 --> 00:01:17,240
Jenom ti práce přerostla
přes hlavu, Jamie.

14
00:01:17,650 --> 00:01:19,259
Snaž se sám sobě odpustit
a pokračovat dále.

15
00:01:19,260 --> 00:01:20,990
Nic jiného ti stejně nezbývá.

16
00:01:24,340 --> 00:01:26,460
Ty jsi mi odpustil?

17
00:01:27,420 --> 00:01:29,380
Jsem tvůj bratr, Jamie.

18
00:01:30,910 --> 00:01:32,509
Neodpověděl jsi mi.

19
00:01:34,520 --> 00:01:35,920
Ano, odpustil.

20
00:03:40,250 --> 00:03:43,067
<b>Yellowstone S02E08
přeložil jethro</b>

21
00:04:01,360 --> 00:04:03,240
Hej,
měli bychom počkat na ostatní.

22
00:04:03,243 --> 00:04:04,911
Děda nikdy nechce, abych čekal.

23
00:04:04,912 --> 00:04:06,413
Počkáš.

24
00:04:11,794 --> 00:04:14,149
........