1
00:00:38,870 --> 00:00:40,330
Pojď se mnou.

2
00:00:44,360 --> 00:00:45,640
Dva balíky na koně.

3
00:00:45,650 --> 00:00:47,619
Potom uklidíš padoky.

4
00:00:47,620 --> 00:00:49,329
Na to si vem jiné kolečko.

5
00:00:49,330 --> 00:00:50,699
Ta zelená jsou na seno.

6
00:00:50,700 --> 00:00:52,379
Černá jsou na hnůj...

7
00:00:52,880 --> 00:00:55,259
Nebyl to můj nápad,
abys dělal tu nejhorší práci.

8
00:00:55,260 --> 00:00:56,838
Takže to neber osobně.

9
00:00:58,020 --> 00:01:00,089
Neberu to tak.

10
00:01:00,190 --> 00:01:01,952
V pohodě.

11
00:01:03,330 --> 00:01:04,700
Patří mi to.

12
00:01:04,720 --> 00:01:07,440
Možná to potřebuješ,
ale nezasloužíš sis to.

13
00:01:08,500 --> 00:01:11,240
Jenom ti práce přerostla
přes hlavu, Jamie.

14
00:01:11,650 --> 00:01:13,259
Snaž se sám sobě odpustit
a pokračovat dále.

15
00:01:13,260 --> 00:01:14,990
Nic jiného ti stejně nezbývá.

16
00:01:18,340 --> 00:01:20,460
Ty jsi mi odpustil?

17
00:01:21,420 --> 00:01:23,380
Jsem tvůj bratr, Jamie.

18
00:01:24,910 --> 00:01:26,509
Neodpověděl jsi mi.

19
00:01:28,520 --> 00:01:29,920
Ano, odpustil.

20
00:03:34,250 --> 00:03:37,067
<b>Yellowstone S02E08
přeložil jethro</b>

21
00:03:55,360 --> 00:03:57,240
Hej,
měli bychom počkat na ostatní.

22
00:03:57,243 --> 00:03:58,911
Děda nikdy nechce, abych čekal.

23
00:03:58,912 --> 00:04:00,413
Počkáš.

24
00:04:05,794 --> 00:04:08,149
........