1
00:01:30,100 --> 00:01:34,600
<i>ZIMA 2004</i>

2
00:02:58,000 --> 00:03:03,000
<i>TICHÝ HNĚV (Wrath of Silence)</i>

3
00:03:38,459 --> 00:03:39,417
Viděl jsi Pao-mina?

4
00:03:39,417 --> 00:03:39,959
Koho?

5
00:03:39,959 --> 00:03:40,667
Pao-mina!

6
00:03:40,667 --> 00:03:41,417
Koho?

7
00:03:41,417 --> 00:03:42,542
Čang Pao-mina!

8
00:03:44,417 --> 00:03:45,417
Pusť mě!

9
00:03:45,417 --> 00:03:46,417
Ty pitomče!

10
00:03:56,542 --> 00:03:58,042
Pao-mine, přestaň!

11
00:03:58,042 --> 00:03:59,959
Sia volala, Lej se ztratil!

12
00:04:01,209 --> 00:04:02,876
Nemůže ho najít!

13
00:04:04,876 --> 00:04:06,584
Tvůj syn se pohřešuje!

14
00:06:32,126 --> 00:06:32,959
Pao-mine,

15
00:06:33,126 --> 00:06:34,459
nebuď takový.

16
00:06:34,626 --> 00:06:36,084
Když nepodepíšeš,

17
00:06:36,126 --> 00:06:38,209
nemůžou začít těžit.

18
00:06:38,459 --> 00:06:41,167
A vesničané nedostanou odškodnění.

19
00:06:41,876 --> 00:06:43,709
Prokaž mi laskavost a podepiš.

20
00:06:44,501 --> 00:06:45,459
Je to dobrý obchod.

21
00:06:45,917 --> 00:06:46,959
Podepiš.

22
00:06:46,959 --> 00:06:49,917
Nechává nás čekat.

23
00:06:50,126 --> 00:06:52,834
Jo, Pao-mine, podepiš.

24
00:06:53,084 --> 00:06:54,626
Je to dobrá dohoda.

25
00:06:55,167 --> 00:06:57,126
Nepotkal jsem nikoho jako ty.

........