1
00:01:00,978 --> 00:01:05,689
<i>V dni ako tento sa cítim ako najšťastnejší pes na svete.</i>

2
00:01:05,732 --> 00:01:07,815
<i>Slnko mi svieti na chrbát.</i>

3
00:01:07,859 --> 00:01:10,067
<i>Vietor v tvári.</i>

4
00:01:10,112 --> 00:01:14,857
<i>Jazda v aute,
Ktoré nemá okná.</i>

5
00:01:18,829 --> 00:01:20,946
<i>Volám sa Bailey.</i>

6
00:01:21,999 --> 00:01:23,786
Užívaš si vánok chlapče?

7
00:01:23,792 --> 00:01:25,704
<i>-Mám rád svojho pána Ethana.</i>
- Pán pes.

8
00:01:26,878 --> 00:01:29,712
<i>- Mám rád aj svoju paní Hannah.</i>
- Pán pes. Pán človek.

9
00:01:29,756 --> 00:01:33,500
<i>Prežil som mnoho životov,
Omočil som veľa vecí a miest.</i>

10
00:01:34,094 --> 00:01:37,838
<i>Ale je tu jedna vec,
ktorú som nebol schopný pochopiť.</i>

11
00:01:37,889 --> 00:01:40,222
<i>Prečo ma to vždy tu svrbí.</i>

12
00:01:41,351 --> 00:01:44,515
<i>Nemožem sa postaviť.
Nemôžem sa postaviť.</i>

13
00:01:44,563 --> 00:01:45,929
Môj signál.

14
00:01:46,773 --> 00:01:50,107
Prídem za tebou do kuchyne
len dokončím prácu vonku.

15
00:02:02,122 --> 00:02:04,330
Aj ty si taký dolámaný ako ja,
Pán pes?

16
00:02:06,752 --> 00:02:09,540
- Poďme.
<i>- Rána mávajú najlepšie pachy.</i>

17
00:02:13,717 --> 00:02:16,300
<i>Správne, máme povinnosti.</i>

18
00:02:18,555 --> 00:02:20,217
Poďme, Bailey.

19
00:02:22,267 --> 00:02:24,475
<i>Ale vždy končia vajíčkom.</i>

20
00:02:35,572 --> 00:02:36,779
Vážne?

21
00:02:43,413 --> 00:02:44,449
Hej, kamoš.

22
00:02:47,209 --> 00:02:49,792
Stále si myslíš, že je to ešte v tebe,
Pán pes?

23
00:02:56,760 --> 00:02:57,876
........