1
00:00:56,640 --> 00:00:58,015
Georgu?

2
00:01:00,223 --> 00:01:04,015
Co tu ještě děláš?
Paříž uzavírají.

3
00:01:04,348 --> 00:01:06,057
- Už se odsud nedostaneš.
-A ty?

4
00:01:06,223 --> 00:01:08,306
- Zítra zase odjíždím.
-Kam? -Cassis.

5
00:01:08,473 --> 00:01:10,390
- Kde to je?
-Marseille.

6
00:01:10,807 --> 00:01:14,306
Nastoupím na loď.
Mám humanitární vízum do USA.

7
00:01:14,473 --> 00:01:18,139
- Co to je?
-Vízum pro mimořádně ohrožené.

8
00:01:18,640 --> 00:01:22,348
- Ty že jsi mimořádně ohrožený?
-No tak!

9
00:01:22,640 --> 00:01:24,640
Moje články! Noviny!

10
00:01:28,473 --> 00:01:30,348
Chtěl bys mi prokázat laskavost?

11
00:01:31,099 --> 00:01:33,264
Kápnou ti z toho i nějaké peníze.

12
00:01:39,515 --> 00:01:42,556
- Doruč tyhle dva dopisy.
-Proč to neuděláš sám?

13
00:01:42,682 --> 00:01:45,723
Jsou pro Weidela.
Přece ho znáš. Spisovatel.

14
00:01:45,932 --> 00:01:48,598
-Ten významný. Kdysi býval...
-Neznám ho.

15
00:01:48,765 --> 00:01:51,515
Ptal jsem se,
proč to neuděláš sám.

16
00:01:51,890 --> 00:01:52,974
Zkoušel jsem to.

17
00:01:53,556 --> 00:01:55,598
Ale majitelka hotelu
se chovala divně.

18
00:01:55,765 --> 00:01:57,640
Dostal jsi strach?

19
00:01:58,807 --> 00:02:00,556
Spíš jsem byl opatrný.

20
00:02:00,682 --> 00:02:03,598
- Od koho ty dopisy jsou?
-Jeden od jeho ženy.

21
00:02:03,765 --> 00:02:06,057
- A koho to zajímá?
-Ji to zajímá hodně.

22
00:02:06,723 --> 00:02:08,598
........