1
00:01:24,434 --> 00:01:27,430
Tohle je dokument,

2
00:01:27,437 --> 00:01:29,495
který jste všichni hledali.

3
00:01:32,843 --> 00:01:35,470
Ten, kdo vyhraje tři kola,
se stane vítězem.

4
00:01:35,479 --> 00:01:37,105
Jo,

5
00:01:37,614 --> 00:01:40,180
co mi dáte, když prohrajete
i s Desetiocasou liškou?

6
00:01:40,183 --> 00:01:42,710
Správně, máte pravdu,
taky bychom měli něco vsadit.

7
00:01:42,719 --> 00:01:44,680
Vsadím svoje zápěstí, stačí?

8
00:01:44,688 --> 00:01:47,215
To nemůžete udělat.
Musíte se modlit.

9
00:01:48,758 --> 00:01:51,945
Otče, co bych dělal
s vaším zápěstím?

10
00:01:52,762 --> 00:01:54,890
Zdá se, že chcete něco konkrétního.

11
00:01:54,898 --> 00:01:56,785
Pokud vyhraju,

12
00:01:57,334 --> 00:01:59,855
chci, abyste vystoupila
z řádu a pracovala pro mě.

13
00:02:00,103 --> 00:02:03,295
No tak, mluvíte nesmysly.

14
00:02:03,807 --> 00:02:05,325
Pojďme do toho.

15
00:02:09,446 --> 00:02:12,765
Dobře, začneme.

16
00:02:15,452 --> 00:02:17,175
Hra začíná.

17
00:02:17,554 --> 00:02:18,975
Jsme tady.

18
00:02:22,359 --> 00:02:24,060
Tady, tady.

19
00:02:24,060 --> 00:02:25,320
Hodně štěstí.

20
00:02:25,328 --> 00:02:27,315
Bratře, přestaňte s tím.

21
00:02:28,632 --> 00:02:30,755
Snažíte se nás oklamat?

22
00:02:31,234 --> 00:02:32,260
O čem to mluvíte?

23
00:02:32,269 --> 00:02:36,430
Nepřipadám vám jako soupeř, bratře?

24
00:02:36,439 --> 00:02:38,825
........