1
00:00:20,070 --> 00:00:21,865
Vteřinu!

2
00:00:29,179 --> 00:00:33,645
Praštil jsi moji sestru?

3
00:00:58,942 --> 00:01:00,240
Seung Ah.

4
00:01:00,243 --> 00:01:03,035
Seung Ah. Seung Ah! Proberte se!

5
00:01:15,325 --> 00:01:16,955
Hele, ty hajzle!

6
00:01:17,828 --> 00:01:19,955
Kdo jsi, abys někoho takhle mlátil?

7
00:02:45,348 --> 00:02:46,710
Slečno Park, jste v pořádku?

8
00:02:46,716 --> 00:02:48,415
Jo, jsem.

9
00:02:50,487 --> 00:02:52,545
Já jsem taky v pořádku.

10
00:02:52,789 --> 00:02:54,390
Moje sestra...

11
00:02:54,391 --> 00:02:57,015
Detektive Seo. Detektive Seo!

12
00:03:51,414 --> 00:03:55,145
- Co chceš?
- Joong Kwone, ty všiváku!

13
00:03:56,186 --> 00:03:58,380
Jasně jsem ti řekl,
že se nebudu jenom dívat.

14
00:03:58,388 --> 00:03:59,820
Tak proč na mě řveš?

15
00:03:59,823 --> 00:04:02,555
Neříkal jsem ti,
že se nemáš srát s ostatními?

16
00:04:02,759 --> 00:04:04,020
Jak jsi mohl...

17
00:04:04,027 --> 00:04:07,255
Co? Jak jsem mohl?
Nikoho jsem nezabil.

18
00:04:07,430 --> 00:04:10,460
Řekl jsem svým klukům,
aby dávali bacha, že je nezabijou,

19
00:04:10,467 --> 00:04:13,895
ale aby je zbili až na pokraj smrti.

20
00:04:14,838 --> 00:04:16,435
To je všechno, co udělali.

21
00:04:17,440 --> 00:04:21,110
A jeden z kluků tady...
Hele, jsi katolík, že jo?

22
00:04:21,111 --> 00:04:24,080
Taky je katolík,
tak se šel podívat na jeptišku

23
00:04:24,080 --> 00:04:26,905
a dal si tam nějaký
jablko, že jo?

........