1
00:00:00,092 --> 00:00:01,844
V minulých dílech...

2
00:00:02,203 --> 00:00:05,414
Ryn, je ti něco?

3
00:00:06,916 --> 00:00:07,958
Není miminko.

4
00:00:08,042 --> 00:00:10,794
Nemůžeme vzít Ryn na reprodukční kliniku.

5
00:00:11,003 --> 00:00:13,672
Beth. Její lidé mají vlastní doktory.

6
00:00:13,881 --> 00:00:15,174
Tohle nic nedokazuje.

7
00:00:16,091 --> 00:00:18,802
Víš, co by byl důkaz? Ona.

8
00:00:19,553 --> 00:00:22,223
Daleko na moři, kolem ani jedna loď.

9
00:00:22,306 --> 00:00:25,809
Trauma někdy překroutí vzpomínky.

10
00:00:26,018 --> 00:00:28,896
Jo. Žena pod vodou, to nedává smysl.

11
00:00:29,438 --> 00:00:30,814
Jsme rádi, že tu jste.

12
00:00:30,940 --> 00:00:32,650
Tohle je Leena, naše lékařka.

13
00:00:33,025 --> 00:00:36,195
- Operace se zdařila skvěle.
- A Ryn?

14
00:00:36,278 --> 00:00:37,947
- Je pryč.
- Ne!

15
00:00:38,364 --> 00:00:39,823
- Nech ji být!
- Počkej!

16
00:00:40,950 --> 00:00:44,620
Chtěl jsi důkaz? Mám ho.

17
00:00:54,171 --> 00:00:55,381
No tak.

18
00:00:58,801 --> 00:01:00,761
- Ztrácíme ho.
- Nemůžeš jet rychleji?

19
00:01:00,844 --> 00:01:01,887
Snažím se!

20
00:01:10,563 --> 00:01:11,981
- Tamhle je zkratka.
- Kde?

21
00:01:12,106 --> 00:01:13,983
Před námi. Tamhle. Jeď rovně.

22
00:01:17,945 --> 00:01:19,530
- Vidíš je?
- Ne, ještě ne.

23
00:01:19,697 --> 00:01:21,490
Hlavní silnice je před námi.

24
00:01:22,199 --> 00:01:23,409
........