1
00:00:02,510 --> 00:00:06,220
<i>Jmenuju se Barry Allen
a jsem nejrychlejší žijící člověk.</i>

2
00:00:06,250 --> 00:00:09,450
<i>Pro okolní svět jsem
jen obyčejný forenzní vědec,</i>

3
00:00:09,490 --> 00:00:12,070
<i>ale potají s pomocí
svých přátel ze STAR Labs</i>

4
00:00:12,090 --> 00:00:15,140
<i>bojuji se zločinem
a hledám jiné metalidi jako já.</i>

5
00:00:15,200 --> 00:00:16,760
<i>Když mi však přišla na pomoc</i>

6
00:00:16,800 --> 00:00:19,760
<i>moje dcera z budoucnosti,
tak změnila naši přítomnost,</i>

7
00:00:19,820 --> 00:00:22,400
<i>kvůli čemuž je náš svět
ještě ve větším nebezpečí.</i>

8
00:00:22,470 --> 00:00:24,980
<i>Jen já jsem dost rychlý
na to, abych ho ochránil.</i>

9
00:00:25,000 --> 00:00:28,000
<i>Jsem Flash.</i>

10
00:00:28,250 --> 00:00:30,380
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

11
00:00:31,140 --> 00:00:33,490
Tak se ukaž, ty cvrčku.

12
00:00:33,540 --> 00:00:37,220
- Jak to, že se objevila?
- Bude imunní proti Cicadově dýce.

13
00:00:37,270 --> 00:00:40,940
Ty střepiny mi neotupovaly
schopnosti, ale odstraňovaly mi je.

14
00:00:41,000 --> 00:00:43,020
Můžeme vytvořit lék pro metalidi.

15
00:00:43,090 --> 00:00:44,820
- Co to je?
- To je Nořin deník?

16
00:00:44,850 --> 00:00:48,360
- Viděls někdy tuto šifru? <i>- Jo. Tehdy,
když Barry vyšel ze Zdroje rychlosti.</i>

17
00:00:48,420 --> 00:00:51,510
- Je to časojazyk. - Tak časojazyk?
A kde se dá takový jazyk naučit?

18
00:00:51,540 --> 00:00:54,580
<i>- Vlastně jsem si ho vymyslela.</i>
- Jsi chytrá.

19
00:01:07,510 --> 00:01:11,160
Bože, Orline.
Vyděsils mě k smrti.

20
00:01:11,220 --> 00:01:14,670
- Sledoval tě někdo?
- Samozřejmě, že ne.

21
00:01:15,270 --> 00:01:18,180
Je to už několik týdnů od tvého
boje s Flashem u nemocnice.

........