1
00:00:10,177 --> 00:00:12,547
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:15,158 --> 00:01:18,788
Buďte v klidu. Drží vás, aby vás podusili.

3
00:01:19,705 --> 00:01:22,365
Za steroidy nepadne
obvinění z trestného činu.

4
00:01:23,166 --> 00:01:25,206
Tak vydržte.

5
00:01:25,294 --> 00:01:26,464
Dejte mi pár hodin.

6
00:01:28,255 --> 00:01:29,255
Pět minut.

7
00:01:31,842 --> 00:01:34,012
- Ahoj, tati.
- Sedni si.

8
00:01:45,022 --> 00:01:48,112
Máma od tvýho zatčení pořád brečí.

9
00:01:48,859 --> 00:01:49,689
Promiň.

10
00:01:51,570 --> 00:01:53,910
Dřu se pro rodinu jako kůň,

11
00:01:55,032 --> 00:01:56,162
a ty uděláš tohle?

12
00:02:00,954 --> 00:02:04,124
- Odpověz!
- Co? Co chceš slyšet?

13
00:02:04,666 --> 00:02:07,586
Je to pravda? Co tvrdí?

14
00:02:11,006 --> 00:02:13,336
- Co tvrdí?
- To dobře víš.

15
00:02:16,219 --> 00:02:18,059
Žes napadl kluka.

16
00:02:18,639 --> 00:02:20,639
Žes sexuálně napadl kluka.

17
00:02:21,475 --> 00:02:22,305
Chlapce.

18
00:02:23,435 --> 00:02:25,935
- Je to tak?
- Nebylo to sexuální napadení.

19
00:02:26,021 --> 00:02:26,941
Blbnul jsem.

20
00:02:27,773 --> 00:02:28,943
Tak tys blbnul?

21
00:02:30,651 --> 00:02:31,611
Tak, jak říkají?

22
00:02:33,403 --> 00:02:34,783
Proč bys to dělal?

23
00:02:36,156 --> 00:02:37,156
Chlapci?

24
00:02:38,867 --> 00:02:40,237
Copak jseš teplouš?
........