1
00:00:06,200 --> 00:00:08,079
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:08,080 --> 00:00:09,797
Co to má být?

3
00:00:13,886 --> 00:00:17,889
Pořád myslíš, že se bojím Yaly?
Možná si příště obléknu ji.

4
00:00:17,890 --> 00:00:19,879
S tím deštěm je
něco v nepořádku.

5
00:00:19,880 --> 00:00:22,139
Nejde jen o ten déšť.
Teploty vzrůstají,

6
00:00:22,140 --> 00:00:24,729
- hladiny kyslíku klesají.
- Kolik máme času?

7
00:00:24,730 --> 00:00:26,689
27 dní, než
tu nebude kyslík.

8
00:00:26,690 --> 00:00:29,260
Sama to nezvládnu, Zeph.
Potřebujeme pomoc.

9
00:00:30,778 --> 00:00:31,861
Vítejte zpět, kluci.

10
00:00:31,862 --> 00:00:34,822
Lady se dostala ven. Jsme
z jejích terraformačních továren.

11
00:00:34,823 --> 00:00:36,799
Umístíme nálože
a odpálíme to tu.

12
00:00:36,800 --> 00:00:38,820
Zeph?

13
00:00:39,620 --> 00:00:42,288
Pojďte k mamince, vy chnusáci.

14
00:00:44,900 --> 00:00:49,712
- Dutch, hned se sem dostaň.
- Pohyb, rychle!

15
00:00:49,713 --> 00:00:52,632
Vol opatrně, protože
můžeš zachránit jen jednoho.

16
00:00:52,633 --> 00:00:57,060
- Tvá dcera nebo tvůj vnuk.
- Ty víš, koho si zvolím.

17
00:01:07,690 --> 00:01:09,942
Pořád ten hnusnej čaj.

18
00:01:11,660 --> 00:01:15,480
Proč mi nikdo
nenabídne kafe?

19
00:01:18,040 --> 00:01:23,699
Lidská těla.
Tak křehká.

20
00:01:23,700 --> 00:01:28,960
Mimozemské mrchy.
Tak nudné.

21
00:01:28,961 --> 00:01:32,839
- Ty musíš být Lady.
- Máš žízeň?

22
........