1
00:01:13,680 --> 00:01:16,640
-Poplach! Poplach!

2
00:01:16,640 --> 00:01:19,080
-Poplach!

3
00:01:19,080 --> 00:01:21,280
-Ponor!

4
00:01:21,280 --> 00:01:25,120
-Všichni muži z paluby!
Jdem dolů!

5
00:01:25,120 --> 00:01:28,640
-Pohyb, pohyb, honem!
Necourám se!

6
00:01:28,640 --> 00:01:32,080
Dělejte, pohněte!

7
00:01:34,120 --> 00:01:37,080
-Co tam děláš?!

8
00:01:40,320 --> 00:01:43,000
Tak zavřít věž! Zavřít!

9
00:01:43,000 --> 00:01:46,880
Kapitán přes palubu!
Ponor na 30 metrů!

10
00:01:46,880 --> 00:01:49,840
A napříč, chlapi!

11
00:02:00,440 --> 00:02:05,000
-Tak jedem, jedem, hněte sebou!
Dělejte, rychle!

12
00:02:05,000 --> 00:02:07,960
Běžte!

13
00:02:07,960 --> 00:02:11,960
-Jedem, jedem, hněte sebou!

14
00:02:48,720 --> 00:02:51,880
-To je lodní šroub.

15
00:02:58,760 --> 00:03:02,680
-Teď oba stroje.
Pomalou jízdou vpřed.

16
00:03:02,680 --> 00:03:07,040
Na 120 metrů.
-Příď maximum, záď na 10.

17
00:03:15,560 --> 00:03:17,800
-Poloha?

18
00:03:17,800 --> 00:03:21,560
-Zvuk z 1-1-0. Torpédoborec?

19
00:03:21,560 --> 00:03:24,160
-Nejspíš jo.

20
00:03:24,160 --> 00:03:29,080
-Tak přidat. Rychlejš.
-Příď maximum, záď na střed.

21
00:04:02,720 --> 00:04:06,040
-Hlubinný pumy!

22
00:04:34,920 --> 00:04:39,360
-Poškozen jeden prostor.
Vypustit všechna dna!

23
00:04:47,760 --> 00:04:51,560
Držet poma... pomalu vpřed.

........