1
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
HULU UVÁDÍ

2
00:00:04,000 --> 00:00:05,800
Tak jo, mami.
Díky za odvoz.

3
00:00:05,800 --> 00:00:07,510
Mám na tebe počkat?

4
00:00:07,510 --> 00:00:11,140
Ne, Mohammed bude mít
<i>katb-ketab</i> hned po modlitbě, takže...

5
00:00:11,140 --> 00:00:13,650
Já to nechápu.
Jak to, že se žení dřív než ty?

6
00:00:13,650 --> 00:00:15,730
- Tak jo. Musím jít.
- Počkej.

7
00:00:16,160 --> 00:00:18,570
Možná si někoho najdeš tam.

8
00:00:18,570 --> 00:00:20,870
Přece nebudu flirtovat
s holkama v mešitě.

9
00:00:20,870 --> 00:00:24,360
Proč ne?
Tam najdeš holky na úrovni.

10
00:00:24,450 --> 00:00:27,300
Mešita má být na modlení,
ne na balení holek.

11
00:00:27,300 --> 00:00:30,040
Navíc je tam spousta rodin
a přece nemůžeš jen tak

12
00:00:30,080 --> 00:00:33,770
přijít k muslimce
a začít ji balit nebo tak.

13
00:00:33,770 --> 00:00:36,860
Co bych jí měl říct? Něco jako:
"Hele, nedáš mi číslo na svýho tátu?

14
00:00:37,060 --> 00:00:38,400
No. Proč ne?

15
00:00:38,620 --> 00:00:40,960
Musím jít. Přijdu pozdě.

16
00:00:40,990 --> 00:00:44,710
Ramy, chceš být nadosmrti sám?

17
00:00:44,710 --> 00:00:47,300
Ne, mami, nechci.

18
00:00:47,300 --> 00:00:48,840
Že s nikým zrovna nejsem,

19
00:00:48,870 --> 00:00:50,430
neznamená, že budu sám napořád.

20
00:00:50,430 --> 00:00:53,850
Nějak to udělám, jasný?

21
00:00:55,820 --> 00:00:56,820
Pojď sem.

22
00:00:59,470 --> 00:01:02,300
ISLÁMSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
SEVERNÍHO JERSEY

23
........